Νέα πρωτοβουλία του Μάνου Κόνσολα με την κατάθεση πέντε (5) συγκεκριμένων προτάσεων προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης, που στοχεύουν στη στήριξη των ιδιοκτητών και των εργαζομένων στα πρακτορεία του ΟΠΑΠ.

Η κυβέρνηση έχει εντάξει τα πρακτορεία του ΟΠΑΠ σε κάποια από τα οριζόντια μέτρα στήριξης που έχει ενεργοποιήσει για τις επιχειρήσεις που έκλεισαν με κρατική εντολή αλλά, όπως επισημαίνει ο κ. Κόνσολας, το μέγεθος των επιπτώσεων της πανδημίας είναι μεγάλο για τον συγκεκριμένο κλάδο και απαιτεί στοχευμένα μέτρα, ιδιαίτερα, μάλιστα, όταν κάποια πρακτορεία του ΟΠΑΠ έμειναν εκτός της επιστρεπτέας προκαταβολής  λόγω του ότι δεν πληρούσαν το κριτήριο της μείωσης του τζίρου του 2020 σε σχέση με το 2019.

Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου τονίζει ότι υπάρχουν προτάσεις για στοχευμένα μέτρα στήριξης από την πλευρά της Πολιτείας, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα χρηματοδότησης και από ευρωπαϊκούς πόρους, με δεδομένη την απόφαση της Ε.Ε. που ενέκρινε την τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου χορήγησης κρατικών ενισχύσεων της  πρόσκλησης SA.58616, που επιτρέπει να συμπεριληφθούν σε αυτές και επιχειρήσεις, όπως είναι τα πρακτορεία του ΟΠΑΠ.

Οι 5 προτάσεις που κατέθεσε ο Μάνος Κόνσολας για τη στήριξη ιδιοκτητών και εργαζομένων στα πρακτορεία του ΟΠΑΠ, περιλαμβάνουν:

  1. Ένταξη κατά προτεραιότητα στην επιστρεπτέα προκαταβολή 7.
  2. Κεφάλαιο κίνησης για την επανεκκίνηση αυτών των επιχειρήσεων και επιδότηση, για ένα χρονικό διάστημα, των ασφαλιστικών εισφορών.
  3. Ένταξη μελλοντικών φορολογικών υποχρεώσεων στο πρόγραμμα επιδότησης παγίων δαπανών, όπως θα γίνει και με την εστίαση.
  4. Ενεργοποίηση χρηματοδοτικού προγράμματος, μέσα από το νέο ΕΣΠΑ, για την ανάπτυξη και βελτίωση υποδομών στα πρακτορεία.
  5. Παράταση των προθεσμιών για την ένταξη στο πρόγραμμα των Περιφερειών για την ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας, προκειμένου να δοθεί σε όσο το δυνατόν περισσότερα πρακτορεία η δυνατότητα να ενταχθούν σε αυτό και να αποκτήσουν ρευστότητα.

 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ. Κόνσολα.

 

Αθήνα, 2 Απριλίου 2021

Α.Π.: 5614/2.4.2021

 

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς

Κύριο Υπουργό Οικονομικών

Κύριο Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων

 

ΘΕΜΑ: «Μέτρα ουσιαστικής στήριξης για τους ιδιοκτήτες πρακτορείων του ΟΠΑΠ»

 

Κύριοι Υπουργοί,

Όπως γνωρίζετε, ένας από τους κλάδους που έχει πληγεί καίρια από τις επιπτώσεις της πανδημίας, είναι τα πρακτορεία του ΟΠΑΠ που έχουν κλείσει, εδώ και 5 μήνες, με κρατική εντολή.

Η κυβέρνηση έχει εντάξει τα πρακτορεία του ΟΠΑΠ σε κάποια από τα οριζόντια μέτρα στήριξης που έχει ενεργοποιήσει για τις επιχειρήσεις που έκλεισαν με κρατική εντολή.

Το μέγεθος, όμως, των επιπτώσεων της πανδημίας είναι μεγάλο για το συγκεκριμένο κλάδο και απαιτεί στοχευμένα μέτρα, ιδιαίτερα, μάλιστα, όταν κάποια πρακτορεία του ΟΠΑΠ έμειναν εκτός της επιστρεπτέας προκαταβολής, λόγω του ότι δεν πληρούσαν το κριτήριο της μείωσης του τζίρου του 2020 σε σχέση με το 2019.

Η συσσώρευση, μάλιστα, υποχρεώσεων καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την προσπάθεια επαναλειτουργία τους.

Έχουν ήδη κατατεθεί προτάσεις για στοχευμένα μέτρα στήριξης από την πλευρά της Πολιτείας, ενώ υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησης και από ευρωπαϊκούς πόρους, αφού υπάρχει απόφαση της Ε.Ε. που ενέκρινε  την τροποποίηση του  θεσμικού  πλαισίου χορήγησης κρατικών ενισχύσεων της πρόσκλησης SA.58616, που επιτρέπει να συμπεριληφθούν σε αυτές και επιχειρήσεις, όπως είναι τα πρακτορεία του ΟΠΑΠ.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτώνται οι Κύριοι Υπουργοί

  1. Στο σχεδιασμό του Υπουργείου Οικονομικών υπάρχει πρόβλεψη για την ένταξη των πρακτορείων του ΟΠΑΠ στην επιστρεπτέα προκαταβολή 7;
  2. Προτίθεται το Υπουργείο Οικονομικών να δώσει τη δυνατότητα στα πρακτορεία του ΟΠΑΠ να ενταχθούν στο πρόγραμμα επιδότησης παγίων δαπανών σε ό, τι αφορά στην επιδότηση μελλοντικών φορολογικών υποχρεώσεων;
  3. Εξετάζει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο χορήγησης κεφαλαίου κίνησης για την επανεκκίνηση αυτών των επιχειρήσεων και επιδότηση, για ένα διάστημα, ασφαλιστικών εισφορών;
  4. Προτίθεται το Υπουργείο Ανάπτυξης να ενεργοποιήσει χρηματοδοτικό πρόγραμμα μέσα από το νέο ΕΣΠΑ για την ανάπτυξη και βελτίωση υποδομών στα πρακτορεία;
  5. Προτίθεται το Υπουργείο Ανάπτυξης να παρατείνει τις προθεσμίες για την ένταξη στο πρόγραμμα των Περιφερειών για την ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας, προκειμένου να δοθεί σε όσο το δυνατόν περισσότερα πρακτορεία η δυνατότητα να ενταχθούν σε αυτό και να αποκτήσουν ρευστότητα;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας

Βουλευτής Δωδεκανήσου