Αντικείμενο της συνάντησης ήταν οι ευκαιρίες και οι δυνατότητες που προσφέρει η Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) 2014-2020 για τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και τους αλιείς  των νησιωτικών περιοχών.
 
Μετά από μια ευρεία ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων για την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων, ο Μάνος Κόνσολας προσκάλεσε τον κ. Ιατρίδη στα Δωδεκάνησα προκειμένου να υπάρξει ολοκληρωμένη ενημέρωση των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των αλιέων.
 
Σε δήλωσή του ο κ. Κόνσολας τονίζει: «Πέρα από την ενίσχυση των ομάδων παραγωγών, που μπορεί να φτάσει έως και τις 500.000 ευρώ, υπάρχει μια αλλαγή φιλοσοφίας στο θέμα των ενισχύσεων, δεν θα υπάρχουν στο εξής οι αγρότες του «καναπέ», θα επιδοτούνται παραγωγικές δραστηριότητες στη γεωργία, στην κτηνοτροφία και στην αλιεία. Επιδοτήσεις θα δικαιούνται μόνο οι ενεργοί αγρότες, κτηνοτρόφοι και αλιείς.
 
Οι εθνικοί και κοινοτικοί πόροι που θα αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της ΚΑΠ ανέρχονται σε 20 δις ευρώ. Από αυτά τα 14 δις αφορούν στις άμεσες ενισχύσεις και 6 δις στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, που αποτελεί το δεύτερο πυλώνα της ΚΑΠ.
 
Ζήτησα από τον κ. Ιατρίδη να συμμετέχει σε μία πρωτοβουλία ενημέρωσης των αγροτών, κτηνοτρόφων και αλιέων στα νησιά μας, για τις ευκαιρίες που αναδεικνύονται από τη νέα ΚΑΠ».