Ιδιαίτερα στις νησιωτικές περιοχές, που συνδέονται με συγκεκριμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. 
 
Αυτό δεν αφορά μόνο στις δομές που σχετίζονται με τη δημόσια ωφέλεια αλλά και την υγεία. 
 
Είναι δεδομένο ότι δεν μπορεί να ανασταλεί η λειτουργία της ΔΕΥΑΡ σε ένα νησί με το μέγεθος και τις ανάγκες της πόλης της Ρόδου. 
 
Μπορεί μόνο να εκσυγχρονιστεί και να βελτιωθεί η λειτουργία και η αποδοτικότητά της. 
 
Το ίδιο ισχύει και για τη ΡΟΔΑ, το φορέα που εκτελεί δημόσιο συγκοινωνιακό έργο στο νησί. 
 
Είναι αδιανόητο, να υπάρχει έστω και πρόθεση αναστολής λειτουργίας της. 
 
Αντίθετα, το μοντέλο πάνω στο οποίο λειτουργεί πρέπει να επικαιροποιηθεί, να μπορεί να προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες. 
 
Η κυβέρνηση οφείλει να πάρει επίσημα θέση και είμαι βέβαιος ότι θα το πράξει, προκειμένου να τερματιστεί αυτή η εικόνα σύγχυσης και ανασφάλειας. 
 
Η ΔΕΥΑΡ και η ΡΟΔΑ αποτελούν δομές που είναι απαραίτητες σε ένα μεγάλο νησιωτικό δήμο, όπως είναι η Ρόδος».