Στην παρέμβασή του ο κ. Κόνσολας επισημαίνει ότι η Κως διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις αλλά και τον ισχυρό ιστορικό συμβολισμό για να αποτελέσει έναν από τους κεντρικούς πόλους ανάπτυξης του ιατρικού τουρισμού.
 
Παράλληλα, ζητά να τεθούν πρότυπα ποιότητας για τους φορείς (δημόσιους ή ιδιωτικούς) που θα παρέχουν υπηρεσίες θεραπευτικού τουρισμού αλλά και να δοθεί η δυνατότητα σε ξενοδοχειακές μονάδες του νησιού να αναπτύξουν υποδομές και υπηρεσίες με την ανάλογη πιστοποίηση.
 
Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου έχει πραγματοποιήσει σειρά επαφών για το συγκεκριμένο θέμα με το Υπουργείο Τουρισμού, με έμφαση στο αναπτυξιακό πλαίσιο και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα υποβοηθήσουν το εγχείρημα.
 
Έχει επεξεργαστεί μία ολοκληρωμένη πρόταση για την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού, με κεντρικό πυλώνα την Κω, την οποία θα παρουσιάσει στους φορείς του νησιού αλλά και στο Υπουργείο Τουρισμού πριν την κατάθεση του σχετικού νομοσχεδίου. Η πρόταση αυτή αναφέρεται στην αναπτυξιακή διάσταση που θα έχει για την Κω μία τέτοια προοπτική, τα χρηματοδοτικά εργαλεία για την παροχή υπηρεσιών ιατρικού τουρισμού, τις υποδομές και τα πρότυπα πιστοποίησης αλλά και τις νέες θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν.
 
Το πλήρες κείμενο της επίκαιρης ερώτησης του κ. Κόνσολα, έχει ως εξής:
 
 
ΕΠΙΚΑΙΡΗ  ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς
 
Κύριο Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
 
ΘΕΜΑ : ” Διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου για την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού”
 
Κύριε Υπουργέ,
 
Η ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως ο ιατρικός ή θεραπευτικός τουρισμός, προσδίδουν νέα δυναμική στο τουριστικό μας προϊόν.
 
Η πρόθεση της κυβέρνησης να υποβοηθήσει την ανάπτυξη αυτής της εναλλακτικής μορφής τουρισμού πρέπει να συνδυαστεί με τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου που να συνδέεται όχι μόνο με αναπτυξιακά κίνητρα και χρηματοδοτικά εργαλεία αλλά και με τις υποδομές και την ανάλογη πιστοποίηση των φορέων που θα θελήσουν να παράσχουν υπηρεσίες ιατρικού τουρισμού.
 
Κομβικό σημείο αποτελούν και οι περιοχές που θα επιλεγούν ως πόλοι ανάπτυξης του ιατρικού ή θεραπευτικού τουρισμού.
 
Η Κως, για ιστορικούς αλλά και για ουσιαστικούς λόγους, πληρεί τις προϋποθέσεις για να καταστεί πόλος ανάπτυξης και σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού.
 
Κατόπιν των ανωτέρω,
 
Ερωτάται ο κ. Υπουργός
 
1. Ποια είναι τα πρότυπα ποιότητας, που προτίθεται να θέσει στο θεσμικό πλαίσιο, για την παροχή υπηρεσιών ιατρικού ή θεραπευτικού τουρισμού; Προτίθεται να δώσει τη δυνατότητα στις λειτουργούσες ξενοδοχειακές μονάδες να αναπτύξουν τις ανάλογες υποδομές και υπηρεσίες;
 
2. Με ποια κριτήρια θα επιλεγούν οι περιοχές που θα αποτελέσουν τους πόλους ανάπτυξης του ιατρικού τουρισμού; Η Κως εντάσσεται σε αυτό το σχεδιασμό, με δεδομένο ότι διαθέτει όλες τις αντικειμενικές προϋποθέσεις αλλά και το πλεονέκτημα του ιστορικού συμβολισμού;
 
O ερωτών Βουλευτής
 
Μάνος Κόνσολας