Ερώτηση κατέθεσε στη Βουλή ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, σχετικά με το διαγωνισμό που προκήρυξε η ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. για την εκμετάλλευση γεωθερμικών πεδίων, εντάσσοντας μέσα σε αυτά και τη Νίσυρο.

Ο Μάνος Κόνσολας επισημαίνει ότι, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν διαβεβαιώσεις ότι δεν θα υπάρξουν μονομερείς ενέργειες και θα προηγηθεί διάλογος και ευρεία διαβούλευση με τους φορείς και τους κατοίκους της Νισύρου, οι διαβεβαιώσεις αυτές αποδείχθηκαν γράμμα κενό περιεχομένου.

Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου επισημαίνει επίσης ότι:

– Το γεωθερμικό πεδίο της Νισύρου είναι πολύ μικρό, υπολογίζεται σε 3,5 km2, κάτι που σημαίνει ότι ο χρόνος εκμετάλλευσής του θα είναι και αυτός μικρός.

– Μελέτη του ΙΓΜΕ, εντάσσει τη Νίσυρο στις περιοχές υψηλού ηφαιστειακού και σεισμικού κινδύνου, ενώ, σύμφωνα με επιστημονικές αναλύσεις, η αξιοποίηση γεωθερμικών πεδίων υψηλής ενθαλπίας σε ενεργά ηφαιστειακά τόξα, εγκυμονεί κινδύνους.

Ο κ. Κόνσολας ζητά από τον αρμόδιο Υπουργό να  παράσχει διαβεβαιώσεις ότι  η εκμετάλλευση υψηλής ενθαλπίας σε ενεργές ηφαιστειακές περιοχές, δεν ενέχει κινδύνους.

Τονίζει, επίσης, ότι δεν αναζητήθηκαν εναλλακτικοί τρόποι αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με όρους βιωσιμότητας και αειφορίας, όπως η αξιοποίηση του τεράστιου δυναμικού αιολικής και ηλιακής ενέργειας που διαθέτει η Νίσυρος, αλλά και της χαμηλής ενθαλπίας που εξασφαλίζει ζεστό- κρύο νερό, ζεστό- κρύο αέρα και κυρίως λειτουργία της υψηλού κόστους, από πλευράς κατανάλωσης ενέργειας, αφαλατώσεως με μηδαμινό κόστος.

Σε δήλωσή του ο Μάνος Κόνσολας επισημαίνει:

«Είναι εξαιρετικά αμφίβολο αν διασφαλίζεται η περιβαλλοντική ισορροπία και η έννοια της αειφορίας σε ένα μικρό νησί, όπως η Νίσυρος, με την εκμετάλλευση ενός περιορισμένου και σχετικά μικρού γεωθερμικού πεδίου. Η εκμετάλλευσή του θα διαρκέσει 10 ή και 15 χρόνια, το νησί, όμως, πρέπει να έχει τις δυνατότητες οικονομικής και τουριστικής ανάπτυξης».

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ. Κόνσολα.

4.09.2017, ΕΡΩΤΗΣΗ_ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΝΙΣΥΡΟΥ