Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» αποτελεί μια δομή κοινωνικής προσφοράς σε ηλικιωμένους και ανθρώπους με κινητικά προβλήματα.
 
Υπολογίζεται ότι οι ωφελούμενοι του προγράμματος ανέρχονται σε 100.000 ενώ οι εργαζόμενοι στο πρόγραμμα είναι περίπου 3.000.
Όπως γνωρίζετε, με το νόμο 4277 του 2014, το πρόγραμμα παρατάθηκε μέχρι το τέλος του 2015, με την πρόβλεψη να μετεξελιχθεί με τις κατάλληλες αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο και να παραταθεί.
 
Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στις αρχές Αυγούστου και δεν υπάρχει καμία εξέλιξη ή νομοθετική πρωτοβουλία από την κυβέρνηση προκειμένου να συνεχιστεί το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι».
 
Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να υπάρξουν συμβάσεις από τους Δήμους και τα νομικά πρόσωπα της αυτοδιοίκησης, που εμπλέκονται στην υλοποίηση του προγράμματος.
 
Είναι υπαρκτός, πλέον, ο κίνδυνος διακοπής του προγράμματος.
ʼμεσα θα πρέπει να υπογραφεί Κοινή Υπουργική Απόφαση, που θα τροποποιεί και θα επικαιροποιεί το θεσμικό πλαίσιο για τους όρους, τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι», κάτι που σαφώς προβλέπεται από το άρθρο 64, παρ. 2 του Ν. 4277/2014.
 
Με τη συγκεκριμένη ΚΥΑ θα πρέπει να εκχωρηθεί η υλοποίηση του προγράμματος στην ΕΕΤΑΑ μετά την 1-1-2016, προκειμένου το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» να συνεχιστεί απρόσκοπτα.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτούνται οι Κύριοι Υπουργοί
 
1.Εάν προτίθενται να προωθήσουν άμεσα την σχετική Κ.Υ.Α για τη συνέχιση του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι».
 
Ο Ερωτών Βουλευτής
 
Μάνος Κόνσολας
 
Βουλευτής Δωδεκανήσου