Αντικειμενικοί λόγοι επιβάλλουν  ναμειωθεί άμεσα στο μισό ο “Ενιαίος Φόρος ιδιοκτησίας Ακινήτων” έτους 2014 για τα κενά διαμερίσματα, γραφεία, καταστήματα κλππου δεν αποφέρουν κανένα έσοδο στους ιδιοκτήτες τους, όπως ζήτησε με επανειλημμένα διαβήματά της, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων.

Η πρόταση της ΠΟΜΙΔΑ, όμως τελικά δεν υιοθετήθηκε στα πλαίσια του ν. 4223/2013 (ΕΝΦΙΑ), με τη δικαιολογία (ή την πρόφαση) ότι δεν υπήρχε σαφής καταγραφή των κενών ακινήτων, και συνεπώς δεν μπορούσε να εκτιμηθεί η δημοσιονομική συνέπεια της αυτονόητης αυτής ρύθμισης.    

Όμως με την ολοκλήρωση της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος και περιουσίας, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών έχει την πλήρη εικόνα όχι μόνο για τα δηλούμενα εισοδήματα αλλά και για όλα τα κτίσματα που δηλώθηκαν ως κενά και παραμένουν ξενοίκιαστα και αχρησιμοποίητα (Ε9, στήλη 32, κωδικός 8), όποτεκαταπίπτει ο ισχυρισμός ότι το Υπουργείο Οικονομικών δεν γνωρίζει τον ακριβή αριθμό των ανοίκιαστων ακινήτων και μπορεί να υπάρξει νέος υπολογισμός φόρου αφού υπάρχει πραγματική βάση δεδομένων.

Η Κυβέρνηση και τα περισσότερα πολιτικά κόμματα έχουν αποδεχθεί την πρόταση της ΠΟΜΙΔΑ, η οποία δεν ζητά φοροαπαλλαγή, όπως άλλες ισχυρές ομάδες, αλλά μειωμένο φόρο που να μπορεί να πληρωθεί άμεσα και να εξασφαλίσει αυξημένη εισπραξιμότητα στα ποσά που θα βεβαιωθούν σε βάρος των ιδιοκτητών τους.

Η ικανοποίηση του αιτήματος της ΠΟΜΙΔΑ ως μέτρου όχι μόνον κοινωνικής και φορολογικής δικαιοσύνης, αλλά και ως μέτρου που συνάδει με τη γενικότερη προτεραιότητα της Κυβέρνησης να μειώσει τους φορολογικούς συντελεστές, κινείται στην κατεύθυνση του ορθολογισμού.

Το Υπουργείο Οικονομικών οφείλει να δει τα πραγματικά προβλήματα των ιδιοκτητών που πολλοί από αυτούς αδυνατούν να ανταποκριθούν στις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Ιδιαίτερα οι ιδιοκτήτες των αστικών ακινήτων που καταβάλλουν φόρο για ακίνητα που δεν τους αποφέρουν κανένα εισόδημα ενώ παράλληλα επιβαρύνονται με λειτουργικά έξοδα και έξοδα συντήρησης.

Κατόπιν των ανωτέρω

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Εάν προτίθεται να αλλάξει το φορολογικό καθεστώς προκειμένου οι ιδιοκτήτες ανοίκιαστων ακινήτων

       να μην επιβαρύνονται με την καταβολή του 100% του ΕΝΦΙΑ,αλλά να επιβάλλεται μειωμένος

       κατά 50 % ΕΝΦΙΑ για τα κενά ακίνητα ;