Στην Ερώτηση τονίζεται ότι η δημοσίευση προκηρύξεων και διακηρύξεων συμβάλλει στη διαφάνεια και στο δημόσιο έλεγχο, ενώ αποτελεί και ένα ελάχιστο μέσο στήριξης του περιφερειακού τύπου.
 
Οι Βουλευτές επισημαίνουν ότι αν αποστερηθεί ο περιφερειακός τύπος το μοναδικό σταθερό έσοδο που έχει, αυτό θα οδηγήσει πολλές εφημερίδες σε κλείσιμο,  θα χαθούν θέσεις εργασίας, ενώ θα δημιουργηθούν συνθήκες και προϋποθέσεις ελέγχου της ενημέρωσης στο χώρο των περιφερειακών ΜΜΕ.
 
Παράλληλα, αναφέρουν ότι ο αρμόδιος Υπουργός, κ. Σταθάκης, σε συνάντησή του με το Δ.Σ. της Ένωσης Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου, τον περασμένο Οκτώβριο, είχε δεσμευθεί ότι δεν τίθεται θέμα κατάργησης των κρατικών δημοσιεύσεων.
 
Σε δήλωσή του ο κ. Κόνσολας επισημαίνει:
 
«Η κυβέρνηση, πιθανώς, θεωρεί ως διαπλεκόμενες τις μικρές επαρχιακές εφημερίδες, που έχουν ως μόνο έσοδο τις δημοσιεύσεις και συμβάλλουν στην ενημέρωση και στη διαφάνεια.
 
Πριν από ένα χρόνο, με το άρθρο 152 στο Ν.4281/2014, καταφέραμε να διατηρηθούν οι κρατικές δημοσιεύσεις στον περιφερειακό τύπο, όπως γίνεται σε πολλές χώρες της Ευρώπης και των ΗΠΑ.
 
Τι άλλαξε και η κυβέρνηση θέλει τώρα να καταργήσει αυτό το νόμο και να οδηγήσει σε αδιέξοδο τις εφημερίδες της περιφέρειας και στην ανεργία εκατοντάδες εργαζόμενους;»
 
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης των βουλευτών.
 
Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η
Προς
Κύριο Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
 
ΘΕΜΑ: «Η επαπειλούμενη συρρίκνωση και κατάργηση των κρατικών δημοσιεύσεων στραγγαλίζει, οικονομικά, τον περιφερειακό τύπο και πλήττει τη διαφάνεια»
 
Κύριε Υπουργέ,
 
Η πρόθεση της κυβέρνησης να καταργήσει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τη δημοσίευση στον περιφερειακό τύπο των κρατικών προκηρύξεων διαγωνισμών, διακηρύξεων και διοικητικών πράξεων και αποφάσεων, έχει προκαλέσει κλίμα αναστάτωσης.
 
Επισημαίνω ότι με το άρθρο 152 του  Ν.4281/2014, διασφαλίστηκε η διατήρηση των κρατικών δημοσιεύσεων στον περιφερειακό τύπο, όπως προβλεπόταν από το Ν.3548/2007.
 
Οφείλω, επίσης, να επισημάνω ότι οι σχετικές δημοσιεύσεις πέραν του ότι ενισχύουν τις εφημερίδες της περιφέρειας, συντείνουν στην εμπέδωση των αρχών της διαφάνειας και του δημόσιου ελέγχου.
 
Είναι, επίσης, σαφές ότι αν οι περιφερειακές εφημερίδες απολέσουν αυτό το έσοδο, θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα λειτουργίας και θα υπάρξει απώλεια εκατοντάδων θέσεων εργασίας, ενώ η συρρίκνωση του περιφερειακού τύπου θα δημιουργήσει συνθήκες και προϋποθέσεις ελέγχου της ενημέρωσης.
 
Αξίζει να τονιστεί ότι οι κρατικές δημοσιεύσεις στις εφημερίδες της περιφέρειας είναι μια συνήθης πρακτική στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις ΗΠΑ, στοχεύει στην ενίσχυση και στην ανεξαρτησία του περιφερειακού τύπου αλλά και στη διαφάνεια.
 
Στη Γαλλία, το δημόσιο διέθεσε 400 εκατομμύρια ευρώ στον περιφερειακό τύπο μέσω κρατικών δημοσιεύσεων.
 
Το ερώτημα είναι για ποιο λόγο η κυβέρνηση επιδιώκει τη συρρίκνωση από το 2017  και την ουσιαστική κατάργηση, από το 2019, των κρατικών δημοσιεύσεων στον επαρχιακό τύπο.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός
 
1. Ποιες είναι οι προθέσεις της κυβέρνησης για τη διατήρηση  των κρατικών δημοσιεύσεων στον περιφερειακό τύπο;
 
2. Για ποιο λόγο ο κύριος Υπουργός επιδιώκει την αλλαγή του νόμου, όταν ο ίδιος είχε δώσει διαβεβαιώσεις τον περασμένο Οκτώβριο στο Δ.Σ. της Ένωσης Ιδιοκτητών Περιφερειακού Τύπου ότι δεν πρόκειται να καταργηθούν οι δημοσιεύσεις;
 
3. Αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση ότι η επαπειλούμενη συρρίκνωση ή κατάργηση των κρατικών δημοσιεύσεων στον περιφερειακό τύπο, θα οδηγήσει σε κλείσιμο πολλές εφημερίδες και στην απώλεια θέσεων εργασίας;
 
Οι Ερωτώντες Βουλευτές