Από τους 558, που θα έπρεπε να υπηρετούν βάση του θεσμοθετημένου χρονοδιαγράμματος, υπηρετούν μόνο 380.
 
Ιδιαίτερα μεγάλα προβλήματα από την έλλειψη προσωπικού αντιμετωπίζουν τα Λιμεναρχεία Κω (στο οποίο η υποστελέχωση είναι στο 50%) και Καλύμνου, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου, το Υπολιμεναρχείο Σύμης και ο Λιμενικός Σταθμός στο Καστελόριζο.
 
Ο κ. Κόνσολας ζητά χρονοδιάγραμμα για την άμεση στελέχωση των υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος στα Δωδεκάνησα, αφού πρέπει να αντιμετωπιστεί με επάρκεια και αποτελεσματικότητα και το πρόβλημα της λαθρομετανάστευσης.
 
Επισημαίνει, επίσης, ότι το προσωπικό του λιμενικού σώματος στα Δωδεκάνησα δεν λαμβάνει το επίδομα παραμεθορίου, όπως θα έπρεπε μετά τη θεσμοθέτησή του το 2008, και ζητά από τον Υπουργό Ναυτιλίας να αποκατασταθεί αυτή η ανισότητα.
 
Το πλήρες κείμενο της ερώτησης του κ. Κόνσολα, έχει ως εξής:
 
Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η
 
Προς
Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου
 
ΘΕΜΑ: ”Υποστελέχωση των υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος στα Δωδεκάνησα”
 
Κύριε Υπουργέ,
 
Οι υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος στα Δωδεκάνησα αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα έλλειψης προσωπικού.
 
Σε μία περιοχή που το Λιμενικό Σώμα, πέραν των άλλων καθηκόντων του δίνει και τη μάχη ενάντια στη λαθρομετανάστευση, η υποστελέχωση καίριων θέσεων και υπηρεσιών δυσχεραίνει αυτή τη μάχη.
 
Είναι χαρακτηριστικό ότι στις 17 Λιμενικές Αρχές και Υπηρεσίες στα Δωδεκάνησα, ενώ θα έπρεπε να υπηρετούν 558 Λιμενικοί, με βάση το θεσμοθετημένο οργανόγραμμα, υπηρετούν 380.
 
Υπηρετούν, δηλαδή, 178 λιγότεροι, με το ποσοστό υποστελέχωσης να φτάνει το 32%.
 
Τα σχετικά, συγκριτικά στοιχεία αποτυπώνουν την πραγματικότητα:
 
– Στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου οι οργανικές θέσεις είναι 156 και υπηρετούν 102 (υποστελέχωση σε ποσοστό 35%)
– Στο Λιμεναρχείο Κω, οι οργανικές θέσεις είναι 108 και υπηρετούν 54 (υποστελέχωση σε ποσοστό 50%)
– Στο Λιμεναρχείο Καλύμνου οι οργανικές θέσεις είναι 55 και υπηρετούν 33 (υποστελέχωση σε ποσοστό 40%)
– Στο Υπολιμεναρχείο Σύμης οι οργανικές θέσεις είναι 40 και υπηρετούν 21 (υποστελέχωση σε ποσοστό 47.5%).
– Στο Λιμενικό Σταθμό στο Καστελόριζο, οι οργανικές θέσεις είναι 27 και υπηρετούν 14 (υποστελέχωση σε ποσοστό 48%).
 
Στα άλλα νησιά, η στελέχωση κινείται σε ποσοστά πάνω από το 75% αλλά είναι φανερό ότι εκεί που υπάρχουν πραγματικές και αυξημένες, καταγράφονται μεγάλες ελλείψεις προσωπικού.
 
Είναι, επίσης, χαρακτηριστικό ότι ακόμα και τα πλωτά μέσα, λειτουργούν με δύο πληρώματα, στην ελάχιστη σύνθεση, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες.
 
Το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος, στα πέντε αυτά νησιά που καταγράφονται οι μεγαλύτερες ελλείψεις, καταβάλλει υπεράνθρωπες προσπάθειες για να ανταποκριθεί με επάρκεια στα καθήκοντά του, την ίδια στιγμή που καλείται να αντιμετωπίσει και το πρόβλημα της λαθρομετανάστευσης.
 
Παράλληλα, το προσωπικό του λιμενικού σώματος στα Δωδεκάνησα δεν λαμβάνει το επίδομα παραμεθορίου, με την μορφή των εκτός έδρας, που έχει θεσπιστεί από το 2008. Πρόβλημα υπάρχει, επίσης, και με τα οφειλόμενα για τα έξοδα πλεύσης σκαφών αλλά και τα οδοιπορικά έξοδα μετακινήσεων. Με αίσθηση καθήκοντος και αυταπάρνησης, πολλές φορές το προσωπικό του λιμενικού σώματος καλύπτει τα συγκεκριμένα έξοδα με δικές του δαπάνες προκειμένου να μην υπάρξει πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο κ. Υπουργός
 
1. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα κάλυψης των κενών θέσεων στις υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος στα Δωδεκάνησα και ιδίως σε Κω, Σύμη, Καστελόριζο, Κάλυμνο και Ρόδο που αντιμετωπίζουν τα σοβαρότερα προβλήματα.
 
2. Εάν στις προθέσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου είναι η καταβολή του επιδόματος παραμεθορίου στο προσωπικό του λιμενικού σώματος που υπηρετεί στα Δωδεκάνησα.
 
3. Εάν επίκειται επιτάχυνση της διαδικασίας για την καταβολή δαπανών που αφορούν σε έξοδα πλεύσης σκαφών και οδοιπορικά έξοδα μετακινήσεων.
 
 
 
                                                 Ο Ερωτών Βουλευτής