Ο Βουλευτής θέτει το ζήτημα της άμεσης έκδοσης της σχετικής προκήρυξης, επισημαίνοντας ότι την περσινή περίοδο η Σχολή δε λειτούργησε, καθώς η σχετική προκήρυξη είχε εκδοθεί με μεγάλη καθυστέρηση και συγκεκριμένα τον Ιανουάριο του 2015, ενώ καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις για την αναβάθμιση της Σχολής Δυτών Καλύμνου.
 
Συγκεκριμένα:
 
-Ζητά τη συνεισφορά του Υπουργείου Ναυτιλίας στην προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού και ενός σκάφους για την εκπαίδευση των μαθητών της Σχολής.
 
-Προτείνει τη διεύρυνση του χρόνου λειτουργίας της σχολής, με τη δημιουργία μιας ακόμα εκπαιδευτικής περιόδου.
 
-Καταθέτει πρόταση για συνεργασία του Υπουργείου Ναυτιλίας με την Περιφέρεια και το Δήμο Καλύμνου για τη διαμόρφωση στοιχειωδών κτηριακών υποδομών και την παραχώρηση μιας επιπλέον αίθουσας, που θα στεγάσουν τις δραστηριότητες και τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Σχολής Δυτών.
 
Προτείνει την εκπόνηση από το Υπουργείο Ναυτιλίας ενός κατάλληλου προγράμματος εκπαίδευσης των μαθητών της Σχολής.  
 
Σε δήλωσή του ο κ. Κόνσολας τονίζει:
 
«Το Υπουργείο Ναυτιλίας οφείλει άμεσα να προχωρήσει στην προκήρυξη των θέσεων μαθητείας για τη Σχολή Δυτών Καλύμνου.
Κυρίως, όμως, οφείλει να αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια, να στηρίξει και να αναβαθμίσει τη λειτουργία της Σχολής Δυτών Καλύμνου, που συνδέεται με τη ναυτοσύνη αλλά και την επαγγελματική κατάρτιση. Η Κάλυμνος δικαιωματικά πρέπει να αποτελεί το κέντρο της εκπαίδευσης και της πιστοποίησης για το επάγγελμα του δύτη.
 
Η προοπτική αυτή περνάει μέσα από την αναβάθμιση των υποδομών και της λειτουργίας της Σχολής Δυτών στο νησί».
Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ. Κόνσολα, έχει ως εξής:
 
Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η
Προς
Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
 
ΘΕΜΑ: «ʼμεση έκδοση της προκήρυξης για τις θέσεις μαθητείας της Σχολής Δυτών Καλύμνου και συνολική αναβάθμιση της λειτουργίας της σχολής»
 
Κύριε Υπουργέ,
 
Η Σχολή Δυτών Καλύμνου λειτουργούσε ανελλιπώς από το 1956 έως το 2006, οπότε και σταμάτησε τη λειτουργία της λόγω έλλειψης πόρων.
 
Την περσινή περίοδο η προκήρυξη είχε εκδοθεί τον Ιανουάριο του 2015 με αποτέλεσμα  η Σχολή Δυτών  Καλύμνου να μην λειτουργήσει  το έτος 2014.
 
Έντονη ανησυχία, όμως, υπάρχει από το γεγονός ότι για την τρέχουσα χρονιά δεν έχει εκδοθεί ακόμα η σχετική προκήρυξη από το Υπουργείο Ναυτιλίας, κάτι που πρέπει να γίνει άμεσα, ώστε να αποφευχθεί κι αυτή τη χρονιά το κλείσιμο της σχολής.
 
Το έντονο ενδιαφέρον αυτοδυτών ή και ανθρώπων που θέλουν να εκπαιδευτούν και να αποκτήσουν πιστοποίηση για το επάγγελμα του δύτη, επιβάλλει στο Υπουργείο Ναυτιλίας να ασχοληθεί σοβαρά με τις προοπτικές αναβάθμισης της λειτουργίας αλλά και των υποδομών της Σχολής Δυτών Καλύμνου.
 
Η αναβάθμιση αυτή περνάει μέσα από τη συνεργασία με την Περιφέρεια και το Δήμο Καλύμνου για τη διαμόρφωση των στοιχειωδών κτηριακών υποδομών που πρέπει να περιλαμβάνουν εργαστήριο αλλά και χώρους διαμονής των μαθητών της Σχολής. Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητη η παραχώρηση μιας επιπλέον αίθουσας για τις ανάγκες ορθής λειτουργίας της Σχολής.
 
Επιβάλλεται, επίσης, η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού καθώς και η προμήθεια ενός σκάφους για την εκπαίδευση των μαθητών της Σχολής.
 
Είναι, επίσης, απαραίτητη η εκπόνηση από το Υπουργείο Ναυτιλίας ενός κατάλληλου προγράμματος εκπαίδευσης των μαθητών της Σχολής.  
 
Το έντονο, επίσης, ενδιαφέρον που υπάρχει για φοίτηση στη Σχολή, απαιτεί τη διεύρυνση του χρόνου λειτουργίας της. Απαιτείται η δημιουργία μιας ακόμα εκπαιδευτικής περιόδου, σε πρώτη φάση, για την απόκτηση διπλώματος δύτη.
 
Με δεδομένο ότι μέχρι σήμερα το Υπουργείο δεν έχει στηρίξει, όσο πρέπει, τη λειτουργία της Σχολής Δυτών, οφείλει να αναλάβει πρωτοβουλίες που θα συντελέσουν στην αναβάθμισή της.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο κύριος Υπουργός
 
1.Εάν προτίθεται να δρομολογήσει τη σχετική διαδικασία για την άμεση έκδοση της προκήρυξης των θέσεων μαθητεία στη Σχολή Δυτών Καλύμνου, από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας.
 
2.Εάν το Υπουργείο Ναυτιλίας προτίθεται να συμβάλλει στη λειτουργία και στην αναβάθμιση της Σχολής Δυτών στην Κάλυμνο και με ποιο τρόπο.
 
3.Εάν το Υπουργείο προτίθεται να δώσει έμπρακτα δείγματα στήριξης της Σχολής Δυτών στην Κάλυμνο με την αγορά και προμήθεια εξοπλισμού και σκάφους αλλά και με τη διεύρυνση του χρόνου λειτουργίας της Σχολής, μέσω της δημιουργίας μιας ακόμα εκπαιδευτικής περιόδου.
 
 
Ο Ερωτών Βουλευτής
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου