Ο Βουλευτής ζητά την τροποποίηση του Ν.3852 (Καλλικράτης) προκειμένου οι μικροί νησιωτικοί δήμοι να μπορούν να λειτουργούν Ναυτικά, Ιστορικά και Λαογραφικά Μουσεία χωρίς να χρειαστεί να συστήσουν ΝΠΔΔ, που θεωρείται προϋπόθεση για να υπάρχει εισιτήριο σε αυτούς τους χώρους.
 
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ. Κόνσολα:
 
 
Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η
Προς
Κύριο Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
 
ΘΕΜΑ: «Εξεύρεση άμεσης λύσης για την επαναλειτουργία του Ναυτικού Μουσείου Καλύμνου»
 
Κύριε Υπουργέ,
 
Το Ναυτικό Μουσείο Καλύμνου αποτελεί ένα εμβληματικό χώρο για το νησί, συνδέεται άρρηκτα με την ιστορία και την παράδοση της Καλύμνου.
 
Το Ναυτικό Μουσείο Καλύμνου φιλοξενείται σε ένα ιστορικό κτίριο στο λιμάνι, που αποτελεί κληροδότημα του ευεργέτη Νικολάου Βουβάλη και στις αίθουσες του υπάρχουν σημαντικά εκθέματα.
 
Δυστυχώς, εδώ και καιρό, το Ναυτικό Μουσείο Καλύμνου παραμένει κλειστό, λόγω γραφειοκρατικών προβλημάτων, που εμποδίζουν τη λειτουργία του.
 
Συγκεκριμένα με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στις 9-2-2016 ακυρώθηκε προγενέστερη απόφαση (224/1-8-2014) με την οποία εγκρινόταν η νομιμότητα της υπ’αρ. 89/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλύμνου, που καθόριζε τιμή εισόδου 2 ευρώ στο Ναυτικό Μουσείο.
 
Το σκεπτικό της απορριπτικής απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, επικεντρώνεται στο ότι το Μουσείο δεν αποτελεί Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου και δεν έχει νομική υπόσταση, παρά το γεγονός ότι στον ΟΕΥ του Δήμου Καλύμνου η λειτουργία του Μουσείου εντάσσεται στο Τμήμα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου.
 
Το αποτέλεσμα είναι να παραμένει κλειστό και να στερείται η Κάλυμνος ενός χώρου που αποτελεί πόλο έλξης για τους επισκέπτες που θέλουν να γνωρίσουν τη ναυτική παράδοση και την ιστορία του νησιού.
 
Αυτή τη στιγμή, προέχει η επαναλειτουργία του Μουσείου.
 
Ο Δήμος μπορεί να δείξει ευελιξία και να τοποθετήσει κάποιο υπάλληλο για να λειτουργεί το Μουσείο έστω και χωρίς αντίτιμο αλλά πρέπει να βρεθεί μια μόνιμη και βιώσιμη λύση.
 
Αυτό προϋποθέτει την άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων που θέτει ο Καλλικράτης. Μικροί νησιωτικοί δήμοι δεν μπορούν να συγκροτούν ΝΠΔΔ για τη λειτουργία χώρων, όπως το Ναυτικό Μουσείο Καλύμνου ή και Λαογραφικών Μουσείων.
 
Χρειάζεται άμεση τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 3852/2010 για να έχουν τη δυνατότητα οι νησιωτικοί δήμοι να λειτουργούν αυτούς τους χώρους και να εισπράττουν αντίτιμο προκειμένου να αντιμετωπίζουν τα λειτουργικά έξοδα αλλά και να βελτιώνουν τις υποδομές αυτών των χώρων.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός
 
1.Αν γνωρίζει το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με τη λειτουργία του Ναυτικού Μουσείου Καλύμνου από το Δήμο και ποιες είναι οι προθέσεις του για την απεμπλοκή από τη σημερινή κατάσταση και την επαναλειτουργία του.
 
2.Εάν προτίθεται να προχωρήσει σε αναθεώρηση του Ν.3852 (Καλλικράτης) για το καθεστώς λειτουργίας Ναυτικών, Ιστορικών και Λαογραφικών Μουσείων από τους μικρούς νησιωτικούς δήμους χωρίς να υπάρχει προϋπόθεση σύστασης ΝΠΔΔ.
 
Ο Ερωτών Βουλευτής
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου