σχετικά με την απρόσκοπτη συνέχιση του προγράμματος «Εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής», που προβλέπει τη φιλοξενία παιδιών οικογενειών, που πληρούν τα εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια, στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς.
 
Η αιτία της αβεβαιότητας είναι το γεγονός ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταφοράς και συνέχισης της χρηματοδότησης του προγράμματος στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020, δηλαδή στο νέο ΕΣΠΑ που θα ονομάζεται Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης.
 
Σύγχυση υπάρχει ακόμα και με το φορέα που θα έχει την αρμοδιότητα για το πρόγραμμα, η οποία εξακολουθεί και παραμένει στο Υπουργείο Εργασίας, ενώ υπήρχε δέσμευση για την εκχώρηση της συγκεκριμένης αρμοδιότητας στις Περιφέρειες.
 
Οι 60.000 και πλέον οικογένειες, που αποτελούν τους δικαιούχους αυτού του προγράμματος, ανησυχούν εύλογα.
 
Επισημαίνω ότι τα χρονικά περιθώρια πιέζουν ασφυκτικά και πρέπει να δοθεί άμεσα λύση ώστε να προχωρήσει η υποβολή και η αξιολόγηση των αιτήσεων για την ένταξη στο πρόγραμμα φιλοξενίας παιδιών στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς. Ο κίνδυνος να υπάρξει εμπλοκή από αυτή την καθυστέρηση είναι άμεσος.
 
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο κ. Υπουργός
 
1. Σε ποιό στάδιο βρίσκεται η μεταφορά και η συνέχιση της χρηματοδότησης του προγράμματος από τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020.
 
2. Εάν θα εκχωρηθεί η αρμοδιότητα για το πρόγραμμα από το Υπουργείο Εργασίας στις Περιφέρειες. Ποιος είναι ο σχεδιασμός και το χρονοδιάγραμμα.
 
Ο ερωτών Βουλευτής