σας μιλώ και ως πολίτης που ζει σε μία γεωγραφική περιοχή, η οποία αποτελεί έναν από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς.
 
Έχω, λοιπόν, σαφή αντίληψη και γνώση για τη δυναμική του τουρισμού μας, για την καίρια και καθοριστική συμμετοχή του στην αύξηση του ΑΕΠ, στη δημιουργία πλούτου αλλά και θέσεων απασχόλησης.
 
Ο τουρισμός δεν είναι μόνο νούμερα και δείκτες.
 
Είναι οι άνθρωποι, είναι οι επιχειρήσεις που δημιουργούν τη δυναμική του κλάδου και τους δείκτες που την επιβεβαιώνουν.
 
Τα Τουριστικά και Ταξιδιωτικά Γραφεία, τα συνδεδεμένα μέλη σας και οι συναφείς επιχειρήσεις του κλάδου, αποτελούν προωθητικούς πυλώνες ανάπτυξης του τουρισμού μας.
 
Με υψηλό επαγγελματισμό, πρωτοποριακές και ποιοτικές υπηρεσίες αλλά και ανταγωνιστικότητα, ενισχύετε τη δυναμική του τουρισμού μας.
 
Αυτή η δυναμική αναπτύσσεται μέσα από την επιχειρηματικότητα.
 
Απευθύνομαι σε επιχειρηματίες και επαγγελματίες, στο χώρο του τουρισμού, που έχουν βαθιά γνώση των προοπτικών, αλλά και των προβλημάτων που υπάρχουν.
 
Ο κοινός στόχος όλων μας, είναι η διατήρηση αλλά και η ενίσχυση της δυναμικής του ελληνικού τουρισμού. Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας υπηρέτησε τον στόχο αυτό με συνέπεια και αποφασιστικότητα και θα συνεχίσει να υποστηρίζει και τώρα την ανάπτυξη του κλάδου και την αύξηση των θετικών επιδράσεων του στην οικονομία της χώρας. 
 
 
Αυτός ο κοινός στόχος πρέπει να εμπλουτίζεται συνεχώς και παράλληλα να βελτιώνει το υπόδειγμα συμπεριφοράς μας.
 
Πρώτα και κύρια από την Πολιτεία, η οποία οφείλει να σας αντιμετωπίζει ως ισότιμους εταίρους στην κοινή προσπάθεια της τουριστικής ανάπτυξης.
 
Γνωρίζω ότι ο Σύνδεσμός σας είχε στηρίξει την ιδέα της δημιουργίας Τουριστικού Επιμελητηρίου, μία ιδέα που πρέπει να μελετηθεί στο άμεσο μέλλον, προκειμένου να συμβάλλει στην ενιαία εκπροσώπηση του κλάδου.
 
Γνωρίζω ότι έχετε καταβάλει προσπάθειες για την προστασία του επαγγέλματος και των δραστηριοτήτων σας απέναντι σε παράνομες δραστηριότητες.
 
Είναι δεδομένο ότι το θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο, απαιτεί διαρκή επικαιροποίηση προκειμένου να είναι λειτουργικό, να διασφαλίζει κανόνες και συγκεκριμένους δείκτες πιστοποίησης για τις επιχειρήσεις σας, για τα ταξιδιωτικά και τουριστικά γραφεία.
 
Θα μπορούσε να ρωτήσει κάποιος από τους παρισταμένους γιατί θα πρέπει να υπάρχουν κανόνες και πιστοποίηση.
 
Γιατί πρέπει να φύγουμε από τη λογική της ικανοποίησης συντεχνιακών αιτημάτων, που υποβαθμίζουν την ποιότητα των υπηρεσιών στον τουρισμό.
 
Ακόμα και η προσαρμογή οδηγιών της Ε.Ε. αλλά και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, πρέπει να υπηρετούν αυτή την αρχή αλλά και να δημιουργούν τις συνθήκες ανάπτυξης της επιχειρηματικής και επαγγελματικής σας δραστηριότητας.
 
Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι έχω πλήρη συναίσθηση και αντίληψη ότι το τουριστικό και ταξιδιωτικό γραφείο είναι αυτό που δίνει προστιθέμενη αξία στο συνολικό τουριστικό μας προϊόν.
 
Δίνει προστιθέμενη αξία με την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει, την εξωστρέφεια, την σχέση εμπιστοσύνης που οικοδομεί με τον καταναλωτή και τον επισκέπτη.
 
Η δική μας ευθύνη, η ευθύνη της Πολιτείας είναι να δημιουργεί το πλαίσιο για τη διαρκή μετεξέλιξη και προσαρμογή των υπηρεσιών σας στις ανάγκες της αγοράς.
 
Να λειτουργεί υποστηρικτικά στην αναβάθμιση της λειτουργίας των επιχειρήσεών σας, με τη δυνατότητα πρόσβασης σε κεφάλαια ή ένταξης σε προγράμματα για την παροχή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών από την πλευρά σας.
 
Εκτιμώ ότι μέσα από την Ψηφιακή Σύγκλιση μπορεί να δημιουργηθεί τομεακό πρόγραμμα που θα απευθύνεται στη χρηματοδότηση τουριστικών και ταξιδιωτικών γραφείων προκειμένου να αναβαθμίσουν τις υποδομές και τη λειτουργία τους, με καινοτόμες υπηρεσίες. 
 
Η εισαγωγή και η εφαρμογή νέων τεχνολογιών προσδίδει συγκριτικό πλεονέκτημα, συμβαδίζει με την κυρίαρχη τάση αλλά και τις συνήθειες των καταναλωτών σε διεθνές επίπεδο.
 
Θα μπορούσα να κάνω αναφορά σε ζητήματα που αποτελούν αντικείμενο κοινού προβληματισμού, όπως είναι για παράδειγμα: η διευκόλυνση και απλοποίηση της διαδικασίας χορήγησης βίζας, ένα ζήτημα με το οποίο είχα ασχοληθεί επισταμένως την προηγούμενη διετία. 
 
Ένα ζήτημα που υπερβαίνει τη χώρα μας, έχει πανευρωπαϊκή διάσταση.
 
 Σε πρακτικό, επίπεδο μπορούμε να κάνουμε άμεσα κινήσεις που θα διευκολύνουν, όπως είναι η αύξηση του αριθμού των Visa Centers και η απλοποίηση γραφειοκρατικών  διαδικασιών.
 
Κυρίες και κύριοι,
 
Σεβόμενος το χρόνο, θα ήθελα να τελειώσω, εδώ, με μία διαβεβαίωση-δέσμευση: είμαστε στη διάθεση του Συνδέσμου, είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις αλλά, κυρίως, σε ένα διάλογο που θα οδηγήσει στη συνδιαμόρφωση πολιτικών για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρουν οι επιχειρήσεις σας.
 
Είμαστε στη διάθεσή σας, κύριε πρόεδρε, αγαπητά μέλη του Συνδέσμου, για τον κοινό στόχο της ενίσχυσης της δυναμικής του ελληνικού τουρισμού.
 
Ευχαριστώ.