« Η φημολογία και οι διαρροές των προηγούμενων ημερών, διαψεύστηκαν.
 
Αναγκάστηκα να προβώ σε γραπτή δήλωση την Παρασκευή αφού οι ανεύθυνες διαρροές περί αναστολής λειτουργίας του Τμήματος Μεσογειακών  Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, δημιούργησαν κλίμα αναστάτωσης στην πανεπιστημιακή και στην τοπική κοινότητα.
 
Μόνο 2 τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Σάμο και Χίο απορροφώνται με το σχέδιο Αθηνά, ενώ η Πανεπιστημιακή Μονάδα της Ρόδου παραμένει  ως έχει και δεν επέρχεται καμία μεταβολή.
 
Πρόκειται για το τμήμα Στατιστικής Αναλογιστικών, Χρηματοοικονομικών και Μαθηματικών στη Σάμο το οποίο θα απορροφηθεί από το τμήμα Μαθηματικών που εδρεύει στο νησί, καθώς  και το τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης στη Χίο που θα απορροφηθεί από το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων στο ίδιο  νησί.
 
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διατηρεί την αυτοτέλειά του.
 
Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας αντιλήφθηκε τη σημασία και την εμβέλειά του.
 
Ο γεωπολιτικός του ρόλος αλλά και οι προοπτικές του θα αρχίσουν να αναδεικνύονται ακόμα περισσότερο στο μέλλον. 
 
Αυτό είναι υπόθεση όλων μας».