Επισήμανε επίσης την αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην ΑΣΤΕΡ , επισημαίνοντας ότι πρέπει να αναμορφωθούν τα προγράμματα σπουδών και να δοθεί η δυνατότητα στους αποφοίτους αυτών των σχολών να εντάσσονται σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.
Στην ομιλία του ο κ.Κόνσολας αναφέρθηκε και στην ανάγκη πρόβλεψης της φέρουσας ικανότητας κάθε νησιού, σε θέματα ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τον τουρισμό.
Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου τόνισε χαρακτηριστικά:
 
”Θεωρώ ότι υπάρχει ένα τεράστιο εύρος θεσμικών παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν άμεσα και στοχεύουν στην ενίσχυση του συνολικού τουριστικού μας προϊόντος.
Αυτές σε πρώτη φάση πρέπει να αφορούν τον ιατρικό τουρισμό και την τουριστική εκπαίδευση.
Ιδιαίτερα για την τουριστική εκπαίδευση χρειάζονται και άλλες αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο στην κατεύθυνση της συνολικής της αναβάθμισης.
 
Υπάρχουν δύο σχολές με ιστορία, η ΑΣΤΕΡ στη Ρόδο και η σχολή στον ʼγιο Νικόλαο της Κρήτης, η ΑΣΤΕΑΝ.
Συνολική αναβάθμιση θα αποτελεί η δυνατότητα στους αποφοίτους αυτών των σχολών να εντάσσονται σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και η αναμόρφωση και επικαιροποίηση των προγραμμάτων σπουδών.
 
Θα αναφερθώ επίσης και σε μία άλλη προοπτική που σχετίζεται με τον τουρισμό και αποτελεί αντικείμενο συνεργασίας και συνεννόησης ανάμεσα στα υπουργεία Παιδείας και Τουρισμού.
Αναφέρομαι στην είσοδο του μαθήματος της Τουριστικής Εκπαίδευσης στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, είναι επιβεβλημένο για μία χώρα που στηρίζεται στον τουρισμό και επενδύει σε αυτόν για το μέλλον.
 
Σε ότι αφορά το νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα, θεωρώ ότι βρίσκονται προς τη σωστή κατεύθυνση διατάξεις όπως η απλούστευση των διαδικασιών και των αδειοδοτήσεων για τις τουριστικές επιχειρήσεις.
 
Το μεγάλο ζητούμενο είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και το μεγαλύτερο εμπόδιο σε αυτήν την προοπτική, παραμένουν μέχρι σήμερα οι δαιδαλώδεις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις.
Μέσα από την ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών για την αδειοδότηση και λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων, παρακάμπτεται η γραφειοκρατία και ελαχιστοποιείται ο απαιτούμενος χρόνος για την αδειοδότηση.
 
Είναι θετική εξέλιξη η δημιουργία υπηρεσίας μιας στάσης, ενισχύει το φιλικό κλίμα που πρέπει να υπάρχει απέναντι στην επενδυτική δραστηριότητα.
 
‘Ενα νέο τουριστικό προϊόν, που εισάγεται με αυτό το νομοσχέδιο είναι η δυνατότητα λειτουργίας ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας, με μίσθωση τμημάτων τους. Είναι μία ευκαιρία για τον εκσυγχρονισμό αυτών των μονάδων, σε μία εποχή που η κρίση και η αδυναμία πρόσβασης σε κεφάλαια, λειτουργεί αποτρεπτικά.
 
Είναι επίσης θετικό ότι με τις τροπολογίες που κατατέθηκαν, διευρύνεται το προϊόν των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων .
Πέρα από τις εγκαταστάσεις ειδικής υποδομής, όπως μαρίνες, γκολφ ή συνεδριακά κέντρα, στα σύνθετα τουριστικά καταλύματα θα μπορούν να δημιουργούνται και εγκαταστάσεις ειδικών μορφών τουρισμού, όπως μονάδες ιαματικής θεραπείας, κέντρα ευεξίας, κέντρα καταδυτικού τουρισμού.
 
Πιστεύω ότι μια τέτοια διάταξη πρέπει να συμπεριληφθεί και στο θεσμικό πλαίσιο για τον ιατρικό τουρισμό.
Ουσιαστικά δηλαδή θα ισχύουν οι ρυθμίσεις του κανονιστικού πλαισίου για την εκτός σχεδίου δόμηση.
Ουσιαστικά είναι ένας νέος τύπος καταλύματος.
 
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι
 
Είναι θετικό ότι δεν ακολουθούμε το παράδειγμα της Ισπανίας στο συντελεστή δόμησης.
Θα πρέπει όμως να οριοθετηθεί η φέρουσα ικανότητα κάθε περιοχής και ιδιαίτερα των νησιωτικών περιοχών.
Είναι δικαιολογημένες οι ανησυχίες τοπικών φορέων αλλά και της αυτοδιοίκησης στις νησιωτικές περιοχές, πρέπει να συνυπολογίζεται και η φέρουσα ικανότητα.
 
Έχει άμεση σχέση με την επάρκεια των φυσικών και περιβαλλοντικών πόρων κάθε νησιού.
Σε πολλά νησιά, η φέρουσα ικανότητα είναι περιορισμένη, οφείλουμε λοιπόν να είμαστε διπλά προσεκτικοί.
Εκτιμώ ότι στο Ειδικό Χωροταξικό για τον τουρισμό, που θα αναθεωρηθεί, θα πρέπει να υπάρχει η σχετική πρόβλεψη.
Οφείλουμε όλοι να αντιμετωπίζουμε τα ζητήματα που αφορούν τον τουρισμό με ευρύτητα αντίληψης και συναίνεση.
Μία Εθνική Πολιτική για τον Τουρισμό είναι υπόθεση όλων μας.”