και Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, από το βήμα του forum που διοργάνωσε το Aραβo–Ελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Αναπτύξεως.
 
Ο κ. Κόνσολας αναφέρθηκε και στις προοπτικές συνεργασίας στον τομέα του τουρισμού, σκιαγραφώντας τους βασικούς άξονες μιας νέας αντίληψης, που υπερβαίνει το πλαίσιο ευχολογίων αλλά και διακρατικών συμφωνιών, που συνήθως πάσχουν στο πεδίο της εφαρμογής. 
 
«Αυτή η νέα αντίληψη χαρακτηρίζεται από μια καθαρά πραγματιστική προσέγγιση. Αφορά στο πως και με ποιο τρόπο θα έρθουν επενδύσεις, τα πεδία και τις προοπτικές επενδυτικών αλλά και επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.
 
Με σταθερούς κανόνες, με την εφαρμογή πολιτικών που θα διευκολύνουν την άσκηση επιχειρηματικής και οικονομικής δραστηριότητας ιδιαίτερα σε ό, τι αφορά στο θεσμικό και χωροταξικό πλαίσιο, αλλά και στο ζήτημα των αδειοδοτήσεων.
 
Έτσι χτίζονται οι στέρεες γέφυρες συνεργασίας και η Ελλάδα θέλει και μπορεί να αποτελέσει τη γέφυρα οικονομικής και πολιτικής συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρώπη και στις αραβικές χώρες.
 
Μια γέφυρα που οδηγεί στην ανάπτυξη, στη σταθερότητα και στην ασφάλεια», τόνισε ο Μάνος Κόνσολας.
 
Παράλληλα, αναφέρθηκε στις προοπτικές επένδυσης αραβικών κεφαλαίων στον τουρισμό μας, επικεντρώνοντας στους τομείς της παραθεριστικής κατοικίας, αλλά και στον ιατρικό και ιαματικό τουρισμό, τονίζοντας ότι με το θεσμικό πλαίσιο για τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα:
 
1ον: Μπορεί να αναπτυχθεί η παραθεριστική κατοικία.
 
2ον: Μπορούν να αναπτυχθούν εγκαταστάσεις γκολφ, μαρίνων, συνεδριακών κέντρων, κέντρων ιατρικού και ιαματικού τουρισμού.
 
3ον: Μπορούν να μετεξελιχθούν ξενοδοχειακές ή τουριστικές μονάδες σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα, κάτι που δημιουργεί μια εξέχουσα προοπτική και ευκαιρία ανάληψης επενδυτικών πρωτοβουλιών.
 
«Αυτό που έχει σημασία είναι να περάσει ένα ισχυρό μήνυμα από την Ελληνική Πολιτεία. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα φιλική απέναντι στις επενδυτικές πρωτοβουλίες, μια χώρα που διευκολύνει την άσκηση οικονομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας.
 
Εμείς πιστεύουμε σε αυτό το μήνυμα και δεσμευόμαστε να το μετατρέψουμε σε ουσιαστικές πολιτικές, όχι στο πεδίο των εξαγγελιών αλλά στο πεδίο της εφαρμογής.
 
Η Ελληνική Πολιτεία οφείλει να διαλύσει τους φόβους και τη δυσπιστία που ενδεχομένως υπάρχει.
 
Με την απλοποίηση της νομοθεσίας, με εξάλειψη των γραφειοκρατικών εμποδίων, με τη δημιουργία ενός νέου και βέλτιστου χωροταξικού σχεδιασμού στον τομέα του τουρισμού, που θα προβλέπει χωροθέτηση περιοχών ανάπτυξης και υποδοχής επενδυτικών πρωτοβουλιών.
 
Με σταθερούς και όχι μεταβαλλόμενους κανόνες», επεσήμανε ο κ. Κόνσολας.
 
Αναφερόμενος στην προοπτική επενδύσεων στον τομέα του ιατρικού και ιαματικού τουρισμού, μίλησε για την ανάγκη δημιουργίας, αλλά, κυρίως, εφαρμογής, ενός βέλτιστου θεσμικού πλαισίου για την αδειοδότηση και την πιστοποίηση εγκαταστάσεων, με ταχείες και ευέλικτες διαδικασίες χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια.
 
Παράλληλα, ο Τομεάρχης Τουρισμού της Νέας Δημοκρατίας, αναφέρθηκε και στις δυνατότητες ελληνοαραβικής συνεργασίας στον τομέα της τουριστικής εκπαίδευσης, αφού η Ελλάδα διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία αλλά και ένα ακόμα πιο σημαντικό ανθρώπινο κεφάλαιο στο κομμάτι της επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης στον τουρισμό.