Παρά το γεγονός ότι ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταθάκης διαβεβαιώνει το Βουλευτή Δωδεκανήσου κ. Μάνο Κόνσολα ότι δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση έναρξης εργασιών στη Νίσυρο από τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. για την εκμετάλλευση του  γεωθερμικού πεδίου και θα υπάρξει διαβούλευση και συνεργασία με τις αρχές και την τοπική κοινωνία, υπάρχουν βάσιμες ανησυχίες.

Και αυτό γιατί η ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε, στην απάντησή της στην ερώτηση που είχε καταθέσει ο κ. Κόνσολας, αποφεύγει να απαντήσει στα δύο καίρια ερωτήματα και προβληματισμούς που έθεσε ο Βουλευτής Δωδεκανήσου.

Συγκεκριμένα:

α) Το γεωθερμικό πεδίο της Νισύρου είναι πολύ μικρό, υπολογίζεται σε 3,5 km2, κάτι που σημαίνει ότι ο χρόνος εκμετάλλευσής του θα είναι και αυτός μικρός.
β) Μελέτη του ΙΓΜΕ, εντάσσει τη Νίσυρο στις περιοχές υψηλού ηφαιστειακού και σεισμικού κινδύνου, ενώ, σύμφωνα με επιστημονικές αναλύσεις, η αξιοποίηση γεωθερμικών πεδίων υψηλής ενθαλπίας σε ενεργά ηφαιστειακά τόξα, εγκυμονεί κινδύνους.

Παρά το γεγονός ότι η ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε επικαλείται τη μελέτη του ΕΚΠΑ του 2012, δεν δίνει πειστικές εξηγήσεις και  διαβεβαιώσεις ότι η εκμετάλλευση υψηλής ενθαλπίας σε ενεργές ηφαιστειακές περιοχές, δεν ενέχει κινδύνους.

Επίσης παρά το γεγονός ότι η ΔΕΗ προκήρυξε ένα διαγωνισμό για έρευνες και γεωτρήσεις, δίνεται η λεκτική διαβεβαίωση ότι δεν πρόκειται να γίνει καμία κίνηση κόντρα στη θέληση της τοπικής κοινωνίας.

Σε δήλωσή του ο κ.Κόνσολας τονίζει:

« Το Υπουργείο και ο Όμιλος ΔΕΗ οφείλουν να σεβαστούν τη Νίσυρο και τους κατοίκους της.

Είναι δεδομένοι οι προβληματισμοί που υπάρχουν στη Νίσυρο για την αξιοποίηση και εκμετάλλευση του γεωθερμικού πεδίου, το οποίο είναι πολύ μικρό και η εκμετάλλευσή του μπορεί να γίνει για 10 ή για 15 χρόνια.

Προκαλεί επίσης εντύπωση το γεγονός ότι η ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε δεν αναζήτησε  εναλλακτικούς τρόπους αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με όρους βιωσιμότητας και αειφορίας, όπως η αξιοποίηση του τεράστιου δυναμικού αιολικής και ηλιακής ενέργειας που διαθέτει η Νίσυρος, αλλά και της χαμηλής ενθαλπίας που εξασφαλίζει ζεστό- κρύο νερό, ζεστό- κρύο αέρα και κυρίως λειτουργία της υψηλού κόστους, από πλευράς κατανάλωσης ενέργειας, αφαλατώσεως με μηδαμινό κόστος».

 

Επισυνάπτεται η απάντηση της ερώτησης που κατέθεσα:

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (1)