για την πρόσληψη των καθαριστριών στα σχολεία της Δωδεκανήσου.
 
Ο Μάνος Κόνσολας είχε καταθέσει σχετική ερώτηση στη Βουλή αναδεικνύοντας το πρόβλημα και ζητώντας να υπάρξει άμεση λύση.
 
Εντός των επόμενων ημερών εκδίδεται κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας για τη δέσμευση της συγκεκριμένης πίστωσης, και στη συνέχεια θα υπογραφούν οι συμβάσεις χρηματοδότησης μεταξύ του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και των Σχολικών Επιτροπών των Δήμων της Δωδεκανήσου.