Ο κ.Κόνσολας επισημαίνει ότι ενώ από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση είχαν ζητηθεί και εγκριθεί 65 θέσεις δασκάλων ειδικής αγωγής, για την παράλληλη στήριξη, τελικά καλύφθηκαν μόνο οι 14 θέσεις.
 
Αντίστοιχα για τις 14 θέσεις νηπιαγωγών ειδικής αγωγής, για την παράλληλη στήριξη, καλύφθηκαν μόνο οι 7 θέσεις.
 
Σε δήλωση του ο κ.Κόνσολας επισημαίνει:
 
«Ο τομέας της ειδικής αγωγής είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος και οι κενές θέσεις εκπαιδευτικών , πρέπει να καλύπτονται άμεσα.
 
Στα Δωδεκάνησα υπάρχουν μεγάλα κενά δασκάλων και νηπιαγωγών για την παράλληλη στήριξη, σε σχέση με τις ανάγκες που καταγράφηκαν και εγκρίθηκαν. Το Υπουργείο Παιδείας οφείλει να δει το θέμα άμεσα και να δώσει λύση».
 
Το πλήρες κείμενο της ερώτησης του κ.Κόνσολα, έχει ως εξής:
 
Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η
Προς
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
 
ΘΕΜΑ: ‘’Κάλυψη των κενών θέσεων δασκάλων και νηπιαγωγών ειδικής αγωγής στα Δωδεκάνησα’’
 
Κύριε Υπουργέ,
 
Ο τομέας της ειδικής αγωγής είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος , κυρίως στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
 
Οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί που αναλαμβάνουν τα καθήκοντα που σχετίζονται με την παράλληλη στήριξη, επιτελούν σημαντικό έργο.
 
Στα Δωδεκάνησα, μετά τις τοποθετήσεις δασκάλων και νηπιαγωγών ειδικής αγωγής για την παράλληλη στήριξη, προκύπτουν τεράστια κενά και υψηλό ποσοστό υποστελέχωσης.
 
Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Δωδεκανήσου είχαν καταγραφεί και εγκριθεί 65 θέσεις δασκάλων ειδικής αγωγής για τον τομέα της παράλληλης στήριξης.
 
Από αυτές τις 65 θέσεις καλύφθηκαν μόνο οι 14.
Αντίστοιχα καλύφθηκαν μόνο οι 7 από τις 14 θέσεις νηπιαγωγών ειδικής αγωγής που είχαν εγκριθεί για τον τομέα της παράλληλης στήριξης.
 
Αντιλαμβάνεστε ότι με αυτά τα δεδομένα προκύπτει μείζον και σοβαρό πρόβλημα λειτουργίας της ειδικής αγωγής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο νησιωτικό χώρο.
 
Απαιτείται συνεπώς, η άμεση κάλυψη των κενών θέσεων προσωπικού σε δασκάλους και νηπιαγωγούς ειδικής αγωγής στα Δωδεκάνησα.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο κύριος Υπουργός
 
1.Εάν προτίθεται να καλύψει άμεσα τις κενές θέσεις δασκάλων και νηπιαγωγών ειδικής αγωγής, στον τομέα της παράλληλης στήριξης, στα Δωδεκάνησα.
 
Ο ερωτών Βουλευτής
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου