Η πλειονότητα απορροφήθηκε από υπηρεσίες του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ενώ όσοι δεν τοποθετήθηκαν σε νέες θέσεις κινδυνεύουν με απόλυση. 
 
Η Πολιτεία οφείλει, όμως, να εξετάσει το ενδεχόμενο κάλυψης των αναγκών σε προσωπικό, που υπάρχουν σε υποστελεχωμένες υπηρεσίες του Δημοσίου, από αυτή την κατηγορία των εργαζομένων. 
 
Να αναλυθούν και να διακριβωθούν οι ανάγκες σε τοπικό επίπεδο. 
 
Στη Ρόδο υπάρχουν 11 δημοτικοί αστυνομικοί που δεν τοποθετήθηκαν σε νέες θέσεις. 
 
Στο νησί υπάρχουν, όμως, υπηρεσίες που είναι υποστελεχωμένες και χρειάζονται προσωπικό, όπως οι υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης. 
 
Την ίδια στιγμή, είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει υποστελέχωση υπηρεσιών και στο Δήμο Ρόδου, λόγω της μείωσης του προσωπικού τα τελευταία δύο χρόνια αλλά και των συνταξιοδοτήσεων μέχρι το τέλος του χρόνου. 
 
Είναι σαφές ότι θα πρέπει να επανεξεταστούν αυτές οι περιπτώσεις και τα κενά προσωπικού να καλυφθούν από τους 11 αυτούς πρώην εργαζόμενους στη δημοτική αστυνομία.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτώνται οι κύριοι Υπουργοί
 
1. Εάν η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών αντιλαμβάνεται την ανάγκη απορρόφησης, από δήμους που αντιμετωπίζουν πρόβλημα υποστελέχωσης, των πρώην εργαζόμενων στη δημοτική αστυνομία που δεν έχουν τοποθετηθεί ακόμα σε νέες θέσεις. 
 
2. Εάν η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης προτίθεται να ζητήσει την άμεση κάλυψη των κενών που υπάρχουν στις δικαστικές υπηρεσίες της Ρόδου στο διοικητικό τομέα, από τους δημοτικούς αστυνομικούς. 
 
3. Εάν η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης θα αναλάβει πρωτοβουλία για την καταγραφή των κενών θέσεων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, που υπάρχουν σε τοπικό επίπεδο, προκειμένου οι θέσεις αυτές να καλυφθούν από τους 11 δημοτικούς αστυνομικούς.
 
 
Ο ερωτών Βουλευτής
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου