Ο Μάνος Κόνσολας ζητά και προτείνει να εξαιρεθούν οι μικροί νησιωτικοί και ορεινοί δήμοι από το μέτρο της απαγόρευσης των προσλήψεων, αφού σε διαφορετική περίπτωση καθίσταται αδύνατη η λειτουργία τους.
 
Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου τονίζει ότι οι 320 νέες αρμοδιότητες που παραχωρήθηκαν στους δήμους με τον Καλλικράτη είναι αδύνατον να ασκηθούν με υποστελεχωμένους δήμους που έχουν έναν ή δύο υπαλλήλους, ενώ δεν υπάρχουν βασικές ειδικότητες όπως είναι οδηγοί, εργάτες ή τεχνικοί.
 
Επισημαίνει, επίσης, ότι στους μικρούς νησιωτικούς δήμους δεν μπορούν να δοθούν λύσεις μέσα από μετατάξεις ή μεταθέσεις, αφού κανείς δεν επιλέγει να μετακινηθεί αυτοβούλως σε ένα μικρό νησιωτικό ή ορεινό δήμο.
 
Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ. Κόνσολα, έχει ως εξής:
 
Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η
Προς
Κύριο Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
 
ΘΕΜΑ: «ʼρση της απαγόρευσης των προσλήψεων για τους μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους»
 
Κύριε Υπουργέ,
 
Ο νόμος 3852/2010 εκχώρησε μια σειρά αρμοδιοτήτων στους δήμους, οι οποίοι είναι δύσκολο να ασκηθούν με αποτελεσματικότητα από δήμους που στερούνται προσωπικού.
 
Η απαγόρευση των προσλήψεων, ενέτεινε το πρόβλημα ιδιαίτερα στους μικρούς νησιωτικούς δήμους που η κατάσταση είναι κυριολεκτικά δραματική.
 
Υπάρχουν δήμοι σε μικρά νησιά, όπως ο Δήμος Κάσου, που έχουν ένα μόνο υπάλληλο. 
 
Στο Δήμο Αγαθονησίου υπάρχει μόνο ένας υπάλληλος για όλες τις εργασίες και ένας στο ΚΕΠ ενώ δεν μπορεί να προσληφθεί τεχνικός για τη μονάδα της αφαλάτωσης, ζήτημα ζωτικής σημασίας για το νησί.
 
Στο Δήμο Χάλκης έχουν αποχωρήσει 3 υπάλληλοι και απαιτείται άμεσα η πρόσληψη δύο υπαλλήλων για να καλυφθούν ζωτικές ανάγκες λειτουργίας του Δήμου.
 
Στο Δήμο Λειψών υπάρχει άμεση ανάγκη πρόσληψης ηλεκτρολόγου, υδραυλικού αλλά και ενός διοικητικού υπαλλήλου για την οικονομική υπηρεσία.
 
Αυτές είναι κάποιες ενδεικτικές ανάγκες. Η ίδια εικόνα κυριαρχεί και στους υπόλοιπους μικρούς νησιωτικούς δήμους (Τήλου, Νισύρου, Μεγίστης, Αστυπάλαιας) και στους ορεινούς δήμους, οι οποίοι, πλέον, αδυνατούν να λειτουργήσουν.
 
Σε όλα αυτά θα πρέπει να συνυπολογιστεί ότι οι μικροί νησιωτικοί δήμοι δεν μπορούν να ενισχυθούν με προσωπικό μέσα από τη διαδικασία των μετατάξεων ή των μεταθέσεων, αφού είναι πολύ σπάνιο έως απίθανο να μετακινηθεί κάποιος, αυτοβούλως, σε ένα μικρό νησί.
 
Δεν μπορούν, επίσης, να καλυφθούν τα κενά από τους πίνακες επιτυχόντων του ΑΣΕΠ 2009-2010, οι οποίοι δεν προσελήφθησαν.
Η μοναδική λύση είναι η άρση της απαγόρευσης των προσλήψεων για τους μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός
 
1.Εάν προτίθεται να αναλάβει πρωτοβουλία για την άρση της απαγόρευσης των προσλήψεων, αποκλειστικά και μόνο για τους μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους.
 
Ο Ερωτών Βουλευτής
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου