Το πρόβλημα υποστελέχωσης του Νοσοκομείου Καλύμνου είναι ιδιαίτερα έντονο σε ορισμένες κλινικές όπου υπάρχει ένας μόνο γιατρός, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να πάρει άδεια αλλά και να εξαντλεί τα όρια των αντοχών του.
 
Ενδεικτικό παράδειγμα είναι η Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική του νοσοκομείου στην οποία υπηρετεί ένας μόνος Μαιευτήρας-Γυναικολόγος με το βαθμό του διευθυντή, χωρίς να υπάρχει άλλος γιατρός της ίδιας ειδικότητας.
 
Αντιλαμβάνεστε ότι στοιχειώδεις και αυτονόητοι λόγοι επιβάλλουν την προκήρυξη μιας ακόμα θέσης μόνιμου γιατρού με ειδικότητα μαιευτήρα-γυναικολόγου ή ενός επικουρικού γιατρού τριετούς θητείας.
 
Γνωρίζετε τις ιδιαιτερότητες των δομών δημόσιας υγείας στις νησιωτικές περιοχές αλλά και τον αυξημένο δείκτη υποστελέχωσης που καταγράφεται σε αυτές.
 
Η Πολιτεία οφείλει να δώσει προτεραιότητα στην κάλυψη των κενών θέσεων στα νοσοκομεία των ακριτικών νησιών του Αιγαίου προκειμένου οι ήδη υπηρετούντες εκεί γιατροί να μην ξεπερνούν τα όρια της αντοχής τους.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός
 
1. Εάν γνωρίζει το πρόβλημα και αν προτίθεται να προχωρήσει στην προκήρυξη μόνιμης θέσης μαιευτήρα-γυναικολόγου ή επικουρικού γιατρού τριετούς θητείας στη Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική του Νοσοκομείου Καλύμνου.
 
Ο Ερωτών Βουλευτής
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου