Να αποκαταστήσουμε το κύρος της παράταξης.
 
Να αφήσουμε πίσω μας πρακτικές που τραυμάτισαν το κύρος και την ενότητα της παράταξης.
 
Θέλω να πιστεύω ότι η διαδικασία, όχι μόνο θα είναι αδιάβλητη και χωρίς προβλήματα, αλλά θα μετατραπεί σε γιορτή της δημοκρατίας και της συμμετοχής των πολιτών που πιστεύουν στις φιλελεύθερες ιδέες.
 
Η εκλογή νέου Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας δε λύνει όλα τα προβλήματα.
 
Μπορεί, όμως, να σηματοδοτήσει μια νέα ενότητα και συλλογικότητα, κυρίως, όμως, μια νέα αρχή.
 
Η επόμενη μέρα θα απαιτήσει από όλους μας υψηλή αίσθηση ευθύνης και μεγάλη προσπάθεια.
 
Η Νέα Δημοκρατία για να επανασυνδεθεί με κοινωνικές δυνάμεις, που παραδοσιακά τη στήριζαν, πρέπει να διαμορφώσει τολμηρές, ρεαλιστικές, αλλά και πρακτικές προτάσεις διακυβέρνησης.
 
Να ανοιχθεί στην κοινωνία και να μην περιχαρακώνεται.
Να εκφράσει το μεσαίο χώρο, τους πολίτες της εργασίας και της δημιουργίας, τους νέους ανθρώπους».