Προωθείται ήδη προς υπογραφή, στα συναρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών και Ανάπτυξης, Προεδρικό Διάταγμα που θα προβλέπει ευέλικτες διαδικασίες και ελάχιστα, στοιχειώδη προαπαιτούμενα για την αδειοδότηση και λειτουργία σφαγείων στα νησιά, κάτω των 600 τετραγωνικών χιλιομέτρων. 
 
Οι άδειες θα χορηγούνται από τις αρμόδιες περιφερειακές κτηνιατρικές υπηρεσίες, με ταχύτατες διαδικασίες. 
 
Μέχρι σήμερα, είτε λειτουργούσαν παράνομα σφαγεία με εμφανείς κινδύνους για τη δημόσια υγεία είτε οι παραγωγοί και κτηνοτρόφοι ήταν αναγκασμένοι να μετακινούν τα ζώα τους σε άλλα νησιά με τη συνακόλουθη οικονομική επιβάρυνση. 
 
Αναφερόμενος σε αυτή την εξέλιξη, ο κ. Κόνσολας δήλωσε: 
 
«Το Προεδρικό Διάταγμα δίνει λύση σε ένα πρόβλημα που αντιμετώπιζαν οι κτηνοτρόφοι στις νησιωτικές περιοχές και ιδιαίτερα στα μικρά νησιά. 
 
Είναι σημαντικό το γεγονός ότι πλέον θα μπορούν να αδειοδοτηθούν και να λειτουργήσουν σφαγεία μικρής δυναμικότητας στα νησιά και πιο σημαντικό ότι θα μπορεί να επιδοτηθεί και ο μηχανολογικός και υλικοτεχνικός εξοπλισμός τους».