Ανάλογες καταστροφές έγιναν και στην Ψέριμο.
 
Πέρα από την πρώτη δόση του οικονομικού βοηθήματος, πρέπει να υπάρξει μέριμνα για τη στήριξη των πλημμυροπαθών για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και να αντιμετωπίσουν τις δυσμενείς επιπτώσεις και εξελίξεις.
 
Είναι σαφές ότι θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα, ανάλογη με αυτή που έχει ισχύσει σε παρεμφερείς περιπτώσεις, για την αναστολή, για οχτώ τουλάχιστον μήνες, των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων των πολιτών και των επιχειρήσεων που υπέστησαν ζημιές. Ανάλογη μέριμνα πρέπει να υπάρξει και για τις υποχρεώσεις τους προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μετά από συνεννόηση του Υπουργείου Οικονομικών με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών.
 
Είναι το ελάχιστο που μπορεί να γίνει, σε μία οριακή συγκυρία, για να ανακουφιστούν και να διευκολυνθούν άνθρωποι και επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές από τις πλημμύρες σε Ρόδο και Ψέριμο.
 
ʼλλωστε τα μεγέθη δεν είναι απαγορευτικά, σε ό, τι αφορά στον αριθμό πολιτών και επιχειρήσεων.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτώνται οι κύριοι Υπουργοί
 
1. Εάν προτίθενται άμεσα, με υπουργική απόφαση, να αναστείλουν την υποχρέωση καταβολής φορολογικών, ασφαλιστικών υποχρεώσεων και υποχρεώσεων προς τις τράπεζες, πολιτών και επιχειρήσεων που υπέστησαν ζημιές από τις πλημμύρες σε Ρόδο και Ψέριμο.
 
Ο Ερωτών Βουλευτής