Για λύση που διασφαλίζει τη συνέχιση της λειτουργίας της ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ, κάνει λόγο με δήλωσή του ο Υφυπουργός Τουρισμού και Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας.

«Στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για την κυβερνησιμότητα των δήμων, εντάσσεται διάταξη, σύμφωνα με την οποία είναι δυνατή η συνέχιση της λειτουργίας της ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ και μετά τη λήξη του χρόνου που προβλέπεται στη συστατική της πράξη, με την τροποποίηση του καταστατικού της.

Ουσιαστικά, δίνουμε οριστική και βιώσιμη στο πρόβλημα αφού με βάση το καταστατικό της ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ, η λειτουργία της είχε τερματιστεί.

Η Ρόδος κινδύνευε να μείνει χωρίς μια δομή πολιτικής προστασίας που είχε συμβάλλει αποφασιστικά στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών των τελευταίων ετών, αλλά και στον τομέα της πρόληψης.

Με τη ρύθμιση που φέρνουμε και θα ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα, διασφαλίζονται οι θέσεις εργασίας, αλλά και η συνέχιση της λειτουργίας της δομής».

Η νομοθετική διάταξη, που συμπεριλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, αναφέρει :

«Ειδικά για τις αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στις οποίες το μεγαλύτερο ποσοστό του εταιρικού κεφαλαίου τους κατέχει ένας από τους φορείς της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, είναι δυνατή η συνέχιση της λειτουργίας τους και μετά τη λήξη του χρόνου που προβλέπεται στη συστατική τους πράξη, με κατάλληλη τροποποίηση του καταστατικού τους.».