Όπως επισημαίνει ο κ.Κόνσολας η δύναμη του πυροσβεστικού σταθμού στο αεροδρόμιο της Κω, χρειάζεται ενίσχυση με 5 ακόμα άτομα, με την ειδικότητα του οδηγού ενώ συνολικά η πυροσβεστική υπηρεσία στην Κω χρειάζεται ενίσχυση με 5 ακόμα πυροσβέστες , προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της υπηρεσίας.

Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου επαναφέρει το ζήτημα της δημιουργίας πυροσβεστικού κλιμακίου στην Καρδάμαινα της Κω, χρησιμοποιώντας ως επιχείρημα την μεγάλη απόσταση που χωρίζει την Καρδάμαινα από την πόλη της Κω, όπου εδρεύει η πυροσβεστική υπηρεσία και την ανάγκη κάλυψης της συγκεκριμένης περιοχής.

Παράλληλα ο κ.Κόνσολας ζητά να ενισχυθεί το προσωπικό του πυροσβεστικού κλιμακίου Καρπάθου με δύο ακόμα άτομα.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης του κ.Κόνσολα, έχει ως εξής:

E Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς

Κύριο Υπουργό Δημόσιας Τάξης

ΘΕΜΑ: ‘’ Ενίσχυση με προσωπικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην Κω και του πυροσβεστικού κλιμακίου στην Κάρπαθο’’

Κύριε Υπουργέ,

Στη νησιωτική Ελλάδα, λόγω των ειδικών συνθηκών και των γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων, απαιτείται η άμεση κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του πυροσβεστικού σώματος.

Από τα στοιχεία που συνέλεξα, προκύπτουν οι ακόλουθες ανάγκες:

α. Η κάλυψη των αναγκών του πυροσβεστικού σταθμού στο αεροδρόμιο της Κω, με πέντε οδηγούς.

β. Η ενίσχυση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην Κω με πέντε άτομα, προκειμένου να καλυφθούν οι κενές θέσεις

γ. Η ενίσχυση του πυροσβεστικού κλιμακίου στην Κάρπαθο με δύο άτομα.

Προκύπτει επίσης η ανάγκη ίδρυσης και λειτουργίας πυροσβεστικού κλιμακίου στην Καρδάμαινα της Κω. Η ανάγκη αυτή υπαγορεύεται από την χιλιομετρική απόσταση που χωρίζει την Καρδάμαινα από την πόλη της Κω και καθιστά δύσκολη την άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας στη συγκεκριμένη περιοχή.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός

1. Εάν προτίθεται να ενισχύσει με προσωπικό την Πυροσβεστική Υπηρεσία στην Κω και το πυροσβεστικό κλιμάκιο στην Κάρπαθο.

2. Εάν προτίθεται να επανεξετάσει, εν όψει και του νέου οργανογράμματος, την αναγκαιότητα ίδρυσης και λειτουργίας πυροσβεστικού κλιμακίου στην Καρδάμαινα της Κω.

                                                    Ο Ερωτών Βουλευτής