Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου μιλώντας στην Ειδική Επιτροπή Περιφερειών της Βουλής, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που διοργανώθηκε για την ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου, κατέθεσε τη συγκεκριμένη πρόταση λέγοντας:
 
 «Η ρήτρα νησιωτικότητας πρέπει να έχει οριζόντια και απόλυτη εφαρμογή σε κάθε νομοσχέδιο, σε κάθε διοικητική πράξη. Παρά το γεγονός ότι η ρήτρα νησιωτικότητας αποτελεί νόμο του Κράτους, δεν υπάρχει εφαρμογή της.
 
Αυτό πρέπει να αλλάξει.
 
Ο κ. Πρόεδρος της Βουλής είναι εδώ. Θα του προτείνω να εντάξει τη ρήτρα νησιωτικότητας στον κανονισμό που διέπει τη νομοθετική διαδικασία και τη λειτουργία του Κοινοβουλίου. Σε κάθε νομοσχέδιο, να υπάρχει η έκθεση επιπτώσεων στις νησιωτικές περιοχές που προκύπτει από τη ρήτρα νησιωτικότητας, όπως υπάρχει και η αντίστοιχη έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου». 
 
Ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Νίκος Βούτσης στη δευτερολογία του έκανε αποδεκτή την πρόταση του κ. Κόνσολα. Ανακοίνωσε ότι θα δώσει τις απαραίτητες κατευθύνσεις προκειμένου να υπάρξει η ανάλογη προετοιμασία και επεξεργασία, ώστε να συμπεριληφθεί στον κανονισμό της Βουλής και σε ό, τι σχετίζεται με το νομοθετικό έργο, η προτεινόμενη, από τον κ. Κόνσολα, διάταξη σχετική με τη ρήτρα νησιωτικότητας.