Η κρίση και η αδυναμία ανταπόκρισης των επιχειρήσεων στις οικονομικές, φορολογικές και ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις, έχει οδηγήσει στην αύξηση των οφειλών τους προς τη ΔΕΗ.
 
Ιδιαίτερο πρόβλημα αντιμετωπίζουν πολλά ξενοδοχεία και ιδιαίτερα αυτά που βρίσκονται στα νησιά του Αιγαίου που, πέρα από τον παράγοντα της εποχικότητας, έχουν να αντιμετωπίσουν και τις αρνητικές συνέπειες από την ανεξέλεγκτη αύξηση των μεταναστευτικών ροών.
 
Η κυβέρνηση οφείλει να εξετάσει ξεχωριστά κάθε περίπτωση και με βάση τα αντικειμενικά στοιχεία και δεδομένα να διαμορφώσει ένα νέο πλαίσιο ρυθμίσεων οφειλών, προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους τα συγκεκριμένα ξενοδοχεία και να μην απειλούνται με διακοπή της ηλεκτροδότησης.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός
 
1. Εάν προτίθεται, σε συνεργασία με τη διοίκηση της ΔΕΗ, να διαμορφώσει ένα νέο πλαίσιο ρυθμίσεων με 48 δόσεις για τα ξενοδοχεία που λειτουργούν όλο το χρόνο, 36 δόσεις για όσα η λειτουργία τους υπερβαίνει το εξάμηνο και με 24 δόσεις για τα ξενοδοχεία που έχουν εποχική λειτουργία κάτω του εξαμήνου.
 
2. Εάν προτίθεται να διαμορφώσει ένα ειδικό πλαίσιο ρυθμίσεων οφειλών προς τη ΔΕΗ, για τα ξενοδοχεία και τις μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων δωματίων, που βρίσκονται σε νησιά του Αιγαίου και έχουν υποστεί τις αρνητικές συνέπειες από τις ανεξέλεγκτες μεταναστευτικές ροές.
 
 
Ο Ερωτών Βουλευτής
 
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου