” Για δεύτερη φορά, μέσα σε ένα χρόνο, ο διαγωνισμός για την αξιοποίηση του Γκολφ Αφάντου κηρύσσεται άγονος. 
 
Ορθώς, γιατί στόχος είναι η αξιοποίηση και όχι η εκποίηση σε τιμή ευκαιρίας. 
 
Αυτό πρέπει όχι μόνο να μας προβληματίσει αλλά και να μας κινητοποιήσει όλους. 
 
Το μειωμένο επενδυτικό ενδιαφέρον οφείλεται στο πλαίσιο αξιοποίησης, στο μεγάλο μέγεθος της έκτασης και των απαιτούμενων έργων. 
 
Είναι σαφές ότι πρέπει να βρούμε μία άλλη λύση. 
 
Μέχρι σήμερα οι τοπικοί κοινωνία αλλά και οι φορείς ήταν απόντες από τη συζήτηση για τη διαμόρφωση ενός πλαισίου αξιοποίησης της έκτασης του Γκολφ Αφάντου. 
 
Αυτό πρέπει να αλλάξει, γιατί μας αφορά άμεσα η μορφή και το πλαίσιο αξιοποίησης. 
 
Με ρεαλιστικές προτάσεις και προοπτικές για να καταστεί βιώσιμη η επένδυση και η αξιοποίηση της έκτασης ή μέρους της έκτασης. 
 
Μετά από έναν ακόμα άγονο διαγωνισμό είναι σαφές ότι πρέπει να δημιουργήσουμε ένα νέο πλαίσιο αξιοποίησης, πάντα με όρους δημοσίου συμφέροντος, βιωσιμότητας και αειφορίας. 
 
Και σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να συμβάλουμε και εμείς, εδώ στη Ρόδο, ενεργοί πολίτες και φορείς.
 
Με προτάσεις σε ότι αφορά τη μορφή και το εύρος της αξιοποίησης αλλά και παροχή επενδυτικών κινήτρων θεσμικού χαρακτήρα. 
 
Απέστειλα σήμερα επιστολές στον Πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ κ.Μανιατόπουλο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ.Εμίρη, με τις οποίες ζητώ μία ανοιχτή και δημόσια διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς για τη διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου αξιοποίησης του Γκολφ Αφάντου. 
 
Η διαβούλευση αυτή πρέπει να γίνει στη Ρόδο και όχι στην Αθήνα. 
Σε αυτή τη διαβούλευση, θα καταθέσω και εγώ τις δικές μου προτάσεις.” 
 
Το πλήρες κείμενο των επιστολών του κ.Κόνσολα έχει ως εξής: 
 
Προς 
1.Αξιότιμο Κύριο 
Κωνσταντίνο Μανιατόπουλο 
Πρόεδρο ΤΑΙΠΕΔ 
2. Αξιότιμο Κύριο 
Γιάννη Εμίρη 
Διευθύνοντα Σύμβουλο ΤΑΙΠΕΔ 
 
Κοινοποίηση 
Αξιότιμο Κύριο 
Γιάννη Στουρνάρα 
Υπουργό Οικονομικών 
 
 
Η κήρυξη, ως άγονης, για δεύτερη φορά μέσα σε ένα χρόνο της διαγωνιστικής διαδικασίας για την αξιοποίηση της έκτασης του Γκολφ Αφάντου στη Ρόδο, επιβάλει επανεξέταση του πλαισίου αξιοποίησης. 
 
Το μειωμένο επενδυτικό ενδιαφέρον οφείλεται στο μέγεθος της έκτασης αλλά και των έργων που πρέπει να εκτελεστούν αλλά και στην κατάσταση και στο φορολογικό πλαίσιο της αγοράς ακινήτων στην Ελλάδα. 
 
Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει όλους, δεν μπορεί να παραμένει αναξιοποίητος ένας χώρος που μπορεί να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας αλλά και να παράξει πλούτο για το νησί και την ευρύτερη περιοχή. 
 
Επενδυτές στρέφονται σε ήδη λειτουργούσες μονάδες και επιχειρήσεις, που μπορούν να διασφαλίσουν άμεσα αποτελέσματα κερδοφορίας και δεν απαιτούν μεγάλης έκτασης παρεμβάσεις. Αυτή είναι μία τάση που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. 
 
Είναι σαφές ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα νέο πλαίσιο αξιοποίησης. 
 
Αυτό μπορεί να προκύψει από μία ανοιχτή διαβούλευση με την τοπική κοινωνία και τους φορείς του νησιού, με τη συμμετοχή και του ΤΑΙΠΕΔ. 
 
Να υπάρξει ένα νέο ρεαλιστικό πλαίσιο, που να διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον αλλά και να προσελκύει επενδυτικό ενδιαφέρον. 
 
Θεωρώ ότι αυτό θα πρέπει να γίνει άμεσα. 
 
Να γίνει στη Ρόδο, να σταλεί το μήνυμα ότι το νέο πλαίσιο αξιοποίησης της έκτασης του Γκολφ Αφάντου, το έχουν συνδιαμορφώσει η τοπική κοινωνία και το ΤΑΙΠΕΔ. 
 
Με αυτό τον τρόπο θα αυξηθεί ο δείκτης κοινωνικής νομιμοποίησης και αποδοχής αυτού του πλαισίου. 
 
Οφείλουμε να διακριβώσουμε και να εξαλείψουμε τις αιτίες του μειωμένου επενδυτικού ενδιαφέροντος. 
 
Να διαμορφώσουμε ένα ρεαλιστικό και ελκυστικό πλαίσιο αξιοποίησης της έκτασης του Γκολφ Αφάντου.
 
Ευελπιστώ ότι θα αποτιμήσετε θετικά την πρότασή μου και αναμένω τη δική σας απάντηση. 
 
Με εκτίμηση