Η Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου, ένα ζωντανό μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, έχει παραδοθεί στη φθορά του χρόνου.
 
Παρά το γεγονός ότι το Υπουργείο Πολιτισμού, μέσω του ΤΑΠΑ, εισπράττει 13,5 εκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση από τους αρχαιολογικούς χώρους του νησιού, δεν υπάρχει η ελάχιστη ανταποδοτικότητα σε έργα συντήρησης και ανάδειξης της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου.
 
Ήδη η φθορά του χρόνου σε συνδυασμό με την αδιαφορία για τα απαραίτητα έργα συντήρησης, εγκυμονεί κινδύνους. Πρόσφατα, στην πύλη της Παναγιάς στη Μεσαιωνική Πόλη υπήρξε κατάρρευση μέρους του τείχους και από θαύμα δεν θρηνήσαμε ανθρώπινα θύματα.
 
Δεν είναι, όμως, το μόνο πρόβλημα αφού εδώ και χρόνια η Μεσαιωνική Πόλη έχει εγκαταλειφθεί στο έλεος της φθοράς του χρόνου σε ό, τι αφορά στα τείχη, στα κτίρια του ΤΑΠΑ αλλά και στα υπόγεια δίκτυα.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός
 
1. Εάν γνωρίζει το μέγεθος του προβλήματος και αν προτίθεται να εξετάσει τις δύο ακόλουθες προτάσεις:
 
α) Την άμεση υπογραφή τριμερούς προγραμματικής σύμβασης ανάμεσα στο Υπουργείο Πολιτισμού, την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και το Δήμο της Ρόδου για την υλοποίηση έργων συντήρησης και ανάδειξης της Μεσαιωνικής Πόλης,
 
β) Την εκχώρηση ανταποδοτικού τέλους, στο Δήμο Ρόδου, από τις εισπράξεις από τους αρχαιολογικούς χώρους του νησιού, το οποίο θα διατίθεται δεσμευτικά για έργα συντήρησης και ανάδειξης των αρχαιολογικών χώρων της Ρόδου.
 
 
Ο Ερωτών Βουλευτής
 
Μάνος Κόνσολας
 
Βουλευτής Δωδεκανήσου