α) Την ενίσχυση με γιατρούς (χειρουργό, παθολόγο, ορθοπεδικό) και νοσηλευτικού προσωπικού του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου της Ρόδου.

β) Την αλλαγή του οργανογράμματος του Νοσοκομείου για να καταστεί αυτοδύναμο και ανεξάρτητο το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, λόγω του κομβικού ρόλου που διαδραματίζει στη λειτουργία του νοσοκομείου.

Ο Μάνος Κόνσολας στέκεται ιδιαίτερα στο τελευταίο σημείο και επισημαίνει στην Ερώτησή του, ότι στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου προσέρχονται, κάθε χρόνο, πάνω από 42 χιλιάδες ασθενείς ενώ διαχειρίζεται καθημερινά από 120 έως 175 περιστατικά κατά μέσο όρο, αριθμός που αυξάνεται τη θερινή περίοδο.

Σε δήλωσή του ο κ.Κόνσολας τονίζει:

«Τα προβλήματα της δημόσιας υγείας δεν προσφέρονται για άσκηση αντιπολίτευσης. Σε ότι με αφορά, θέτω πραγματικά και ουσιαστικά ζητήματα, διεκδικώντας λύσεις.

Το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου χρειάζεται ενίσχυση μεμόνιμο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, με αποκλειστική απασχόληση.Κάποιοι δεν αντιλαμβάνονται ότι το Νοσοκομείο της Ρόδου δεν καλύπτει απλά τις ανάγκες των κατοίκων ενός μεγάλου νησιού, αλλά έχει υπερτοπικό χαρακτήρα, ενώ ταυτόχρονα καλύπτει και τις αυξημένες ανάγκες που προκύπτουν τη θερινή περίοδο αφού ο πληθυσμός του νησιού πολλαπλασιάζεται»

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ. Κόνσολα.

 

Αθήνα, 27 Ιουλίου 2016

 

Αρ.πρ.:7316/27-7-2016

 

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

 

Προς

 

Κύριο Υπουργό Υγείας

 

ΘΕΜΑ«ʼμεση ενίσχυση με μόνιμο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου της Ρόδου»

 

Κύριε Υπουργέ,

 

Το νοσοκομείο της Ρόδου δεν εξυπηρετεί μόνο τους κατοίκους ενός μεγάλου νησιού, αλλά και τους χιλιάδες επισκέπτες ενός κορυφαίου τουριστικού προορισμού.

 

Η υποστελέχωσή του σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την προσπάθεια της διοίκησης και του προσωπικού του νοσοκομείου, να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες που υπάρχουν.

 

Κομβικής σημασίας ζήτημα για τη λειτουργία του νοσοκομείου είναι η υποστελέχωση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών. Υπολογίζεται ότι το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου επισκέπτονται πάνω από 42 χιλιάδες ασθενείς κάθε χρόνο και σε ημερήσια βάση εξυπηρετούνται, κατά μέσο όρο 120 έως 175 περιστατικά, που τη θερινή περίοδο μπορεί να είναι πολλαπλάσια.

 

Αυτή τη στιγμή, το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου της Ρόδου είναι υποστελεχωμένο. Οι γιατροί που υπηρετούν σε αυτό δεν επαρκούν και η κάλυψη των εφημεριών είναι αδύνατη.

 

Σήμερα στο ΤΕΠ του Γ. Ν. Ρόδου υπηρετούν:

 

Α) Σε οργανική θέση:

 

ένας ορθοπεδικός Επιμελητής Β’

 

– ένας παθολόγος Επιμελητής Α’ 

 

Β) Ως επικουρικοί γιατροί:

 

ένας παθολόγος Επιμελητής Β’

 

ένας χειρουργός Επιμελητής Β’

 

ένας ορθοπεδικός Επιμελητής Β’

 

Γ)Με μετακίνηση από άλλες θέσεις:

 

ένας χειρουργός Διευθυντής

 

ένας παθολόγος Διευθυντής

 

Για την κάλυψη των εφημεριών όλου του μήνα κάνουν μόνο εφημερίες στο ΤΕΠ και Γενικοί Ιατροί που υπηρετούν σε ΚΥ και ΠΙ της ζώνης ευθύνης του ΓΝ Ρόδου (συνολικά 4 για την κάλυψη του Παθολογικού και Χειρουργικού ΤΕΠ).

 

Μπορεί σε κάποιους, ο αριθμός αυτός να είναι επαρκής, η πραγματικότητα,όμως, είναι διαφορετική αφού πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ότι λόγω έλλειψης ιατρών εξειδικευμένων στην Επείγουσα Ιατρική το ΤΕΠ του νοσοκομείου της Ρόδου λειτουργικά υποδιαιρείται σε ΤΕΠ Παθολογικών, ΤΕΠ Χειρουργικών και ΤΕΠ Ορθοπεδικών Περιστατικών. Γίνεται, λοιπόν,αντιληπτό ότι υπό τις υφιστάμενες συνθήκες και μέχρι να ξεκινήσει επίσημα η Ειδικότητα της Επείγουσας Ιατρικής στην Ελλάδα, οι ανάγκες σε ιατρικό προσωπικό για την στελέχωση των ΤΕΠ τουλάχιστον διπλασιάζονται και ο αριθμός των γιατρών δεν επαρκεί.

 

Ταυτόχρονα, οι 2 νοσηλευτές που συνήθως διατίθενται σε κάθε 8ωρη βάρδια δεν επαρκούν για να ανταποκριθούν στις ανάγκες.

 

Το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών θα πρέπει άμεσα να ενισχυθεί με ιατρικό προσωπικό, σε πρώτη φάση με την τοποθέτηση ειδικοτήτων παθολόγου, χειρουργού και ιατρού γενικής ιατρικής για να απασχολούνται αποκλειστικά στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και για να μπορέσουν να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες.

 

Για να λειτουργήσει το ΤΕΠ του Νοσοκομείου της Ρόδου, σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις και αξιοπρεπώς, πρέπει να υπάρχει σε κάθε 8ωρη βάρδια:

 

– Στο Τμήμα Διαλογής: 

 

1 ιατρός + 1 νοσηλευτής + 1 διοικητικός

 

– Στο ΤΕΠ – Παθολογικό: 

 

1 ειδικός Ιατρός + 1 ειδικευόμενος Ιατρός + 1 Νοσηλευτής

 

– Στο ΤΕΠ – Χειρουργικού: 

 

1 ειδικός Ιατρός + 1 ειδικευόμενος Ιατρός + 1 Νοσηλευτής

 

– ΣτοΤΕΠ – Ορθοπαιδικού:

 

1 ειδικός Ιατρός + 1 νοσηλευτής