Αυτή τη στιγμή όμως, είμαστε σε ένα κομβικό σημείο. Είμαστε στο σημείο που η κοινωνία έχει εξαντλήσει τα όρια της φοροδοτικής της αντοχής, στο σημείο που η οικονομία πρέπει να αρχίσει και πάλι να κινείται.
 
Είναι δεδομένο ότι δεν υπάρχει περιθώριο για κανένα άλλο μέτρο. Οι διαρθρωτικές αλλαγές προχωρούν, μία χώρα όμως που βρίσκεται για έκτο συνεχή χρόνο σε ύφεση και με ανεργία 27%, πρέπει να πάρει ανάσες. Θα ήταν ολέθριο, παράλληλα με την ύφεση και την ανεργία να οδηγηθούμε σε μία παρατεταμένη περίοδο αποπληθωρισμού.
 
Στην προσπάθεια επανεκκίνησης της οικονομίας , κυρίαρχο ρόλο πρέπει να διαδραματίσει το τραπεζικό σύστημα. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και την αναδιάταξη του χρηματοπιστωτικού χάρτη της χώρας, με τις αγορές και τις συγχωνεύσεις, δεν υπάρχουν πλέον δικαιολογίες.
 
Οι ιδιωτικές καταθέσεις άρχισαν να επιστρέφουν και υπάρχει ήδη μία αύξηση της τάξης του 12% σε σχέση με τον Μάιο του 2012. Η τάση αυτή θα συνεχιστεί και θα ενισχυθεί όταν οι τράπεζες αρχίσουν να προσφέρουν ρευστότητα στη χειμαζόμενη ελληνική οικονομία, όταν αρχίσουν να χρηματοδοτούν και πάλι τις επιχειρήσεις.
 
Τα spread έχουν μειωθεί κατά 25% ενώ και οι τιμές των τραπεζικών μετοχών έχουν παρουσιάσει άνοδο. Όπως επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, η εξάρτηση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος από την ΕΚΤ έχει μειωθεί κατά 35%. Ο ρόλος του τραπεζικού συστήματος είναι να χρηματοδοτεί την επιχειρηματική δραστηριότητα και αυτό πρέπει να γίνει τώρα. Χρειάζεται ευελιξία αλλά και άμεσες κινήσεις.
 
Η εκταμίευση των πόρων του ΕΣΠΑ, μέσα από τις τράπεζες, δίνει ευελιξία. Συμβάλει σε μία ταχύτερη εκταμίευση, κάτι που μέχρι σήμερα δεν συμβαίνει αφού η διαδικασία ελέγχεται από ενδιάμεσες αρχές και φορείς.
 
Υπάρχουν 12 δις ευρώ που πρέπει να φτάσουν ή να μπουν στην αγορά μέχρι το τέλος του 2015 και 16,4 δις που είναι οι πόροι του επόμενου ΕΣΠΑ που και αυτοί πρέπει να διοχετευθούν στην πραγματική οικονομία, να στηρίξουν μία νέα επιχειρηματικότητα, εξωστρεφή και με έμφαση στην καινοτομία.
 
ʼρα η λύση είναι μία. Ρευστότητα και οξυγόνο στην αγορά τώρα. Και τα κλειδιά αυτής της λύσης τα έχουν οι τράπεζες.