Ο Βουλευτής ζητά τη δημιουργία Μόνιμης Ψυχιατρικής Κλινικής στο Νοσοκομείο Καλύμνου, με παράλληλη τοποθέτηση ψυχιάτρου, για την υποστήριξη των εξαρτημένων ατόμων και των οικογενειών τους.
 
Παράλληλα, ζητά από το Υπουργείο Υγείας το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων στην Κάλυμνο, στους τομείς της πρόληψης, της θεραπείας και της επανένταξης.
 
Σε δήλωσή του, ο κ. Κόνσολας επισημαίνει:
 
«Υπάρχουν προβλήματα που δεν έχουν ούτε κόμμα ούτε χρώμα. Προβλήματα που αξίζει να ενώσουμε όλοι μαζί τις δυνάμεις μας, όπως είναι η δημιουργία Ψυχιατρικής Κλινικής στο Νοσοκομείο Καλύμνου για την υποστήριξη των εξαρτημένων ατόμων και η υλοποίηση δράσεων πρόληψης, θεραπείας και επανένταξης».
 
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ. Κόνσολα.
 
Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η
Προς
Κύριο Υπουργό Υγείας
 
ΘΕΜΑ: «Δημιουργία Ψυχιατρικής Κλινικής στο Νοσοκομείο Καλύμνου για την υποστήριξη των εξαρτημένων ατόμων και υλοποίηση δράσεων πρόληψης, θεραπείας και επανένταξης».
 
Κύριε Υπουργέ,
 
Η Κάλυμνος αντιμετωπίζει, ως νησί, τεράστιο πρόβλημα από τη μάστιγα των ναρκωτικών.
 
Παρά τις προσπάθειες που γίνονται στον τομέα της πρόληψης και της θεραπείας με τη συγκινητική συνεισφορά ιδιώτη, που ανέλαβε την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του ΚΕΘΕΑ στην Κάλυμνο, για μια πενταετία, απαιτείται η ενίσχυση των κρατικών δομών.
 
Παρά το γεγονός ότι εγκαταλείφθηκαν οι προσπάθειες για τη δημιουργία μονάδας του ΟΚΑΝΑ στο νησί, με την αλλαγή διοίκησης του οργανισμού, υπάρχει η ανάγκη ενίσχυσης των δημόσιων δομών υγείας για την υποστήριξη αυτών των ανθρώπων και των οικογενειών τους.
 
Στην κατεύθυνση αυτή θα μπορούσε να δημιουργηθεί Ψυχιατρική Κλινική στο Νοσοκομείο Καλύμνου και να τοποθετηθεί ψυχίατρος προκειμένου να συνδράμει και να υποστηρίξει τα εξαρτημένα άτομα και τις οικογένειές τους.
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο νησί δεν υπάρχει ούτε ιδιώτης ψυχίατρος.
 
Το μέγεθος του νησιού (Η Κάλυμνος έχει 16.000 μόνιμους κατοίκους) αλλά και η έκταση του προβλήματος που αντιμετωπίζει το νησί από τη μάστιγα των ναρκωτικών, επιβάλλουν τη δημιουργία Ψυχιατρικής Κλινικής στο Νοσοκομείο Καλύμνου.
 
Παράλληλα, το Υπουργείο οφείλει να δει το μέγεθος του προβλήματος των ναρκωτικών στην Κάλυμνο, ιδιαίτερα στο ευαίσθητο ζήτημα της πρόληψης και της θεραπείας και να σχεδιάσει και να υλοποιήσει δράσεις προς αυτή την κατεύθυνση.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός
 
1. Εάν το Υπουργείο Υγείας και η 2η ΔΥΠΕ Πειραιώς και Νήσων προτίθενται να προχωρήσουν στη δημιουργία Ψυχιατρικής Κλινικής στο Νοσοκομείο Καλύμνου, αντιλαμβανόμενοι το μέγεθος του προβλήματος.
 
2. Εάν το Υπουργείο Υγείας προτίθεται να σχεδιάσει και να υλοποιήσει άμεσα δράσεις στους τομείς της πρόληψης, της θεραπείας και της επανένταξης χρηστών στην Κάλυμνο.
 
Ο Ερωτών Βουλευτής
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου