Ο Βουλευτής επισημαίνει ότι η ανάθεση του έργου του ελέγχου ασφάλειας σε αυτά τα 16 περιφερειακά αεροδρόμια δεν πρέπει να συνδεθεί με μία οικονομική επιβάρυνση που θα μετακυλιστεί στους επιβάτες. 
 
Ο κ.Κόνσολας ζητά, επίσης, να πληροφορηθεί ποια θα είναι η χρονική έκταση αυτών των συμβάσεων, με δεδομένο ότι επίκειται και η παραχώρηση περιφερειακών αεροδρομίων σε ιδιώτες επενδυτές. 
 
Το πλήρες κείμενο της ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, έχει ως εξής: 
 
 
E Ρ Ω Τ Η Σ Η
 
Προς
Κύριο Υπουργό
Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων
 
ΘΕΜΑ : ” Όροι και συνέπειες παραχώρησης σε ιδιωτικές εταιρείες του ελέγχου ασφάλειας στα περιφερειακά αεροδρόμια” 
 
Κύριε Υπουργέ,
 
Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προτίθεται να αναθέσει σε ιδιωτικές εταιρείες το έργο του ελέγχου ασφάλειας στα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας. 
 
Ο σχετικός διαγωνισμός, όπως έγινε γνωστό, θα αφορά 16 περιφερειακά αεροδρόμια, ανάμεσα στα οποία είναι και αεροδρόμια νησιωτικών περιοχών όπως η Κάρπαθος, η Λήμνος και άλλα. 
 
Θα υπάρξει επίσης διαγωνισμός για την ανάθεση των ίδιων υπηρεσιών για 5 αεροδρόμια στα οποία οι σχετικές συμβάσεις έχουν λήξει ή επίκειται η λήξη τους και στα οποία συμπεριλαμβάνονται η Ρόδος και η Κως. 
 
Η κίνηση αυτή γίνεται για να απελευθερωθεί το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας από τα συγκεκριμένα καθήκοντα. 
 
Προκύπτουν όμως ερωτηματικά για τη χρονική διάρκεια και τη φύση των σχετικών συμβάσεων, σε περίπτωση που προχωρήσει η παραχώρηση των αεροδρομίων σε ιδιώτες. 
 
Είναι σαφές όσο και ξεκάθαρο ότι θα πρέπει να προταχθεί το δημόσιο συμφέρον σε αυτή την περίπτωση.
 
Η εξέλιξη αυτή, όμως, της παραχώρησης της ασφάλειας των περιφερειακών αεροδρομίων σε ιδιώτες δημιουργεί την ανησυχία ότι το σχετικό κόστος μπορεί να μετακυλιστεί στην τιμή του εισιτηρίου και να επιβαρύνει οικονομικά τον πολίτη, κάτι που θα ήταν ολέθριο ιδίως για τους κατοίκους των νησιωτικών περιοχών. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο κ.Υπουργός
 
1. Εάν η παραχώρηση σε ιδιωτικές εταιρείες του έργου της ελέγχου ασφάλειας στα περιφερειακά αεροδρόμια θα επισύρει αυξήσεις στην τιμή των εισιτηρίων. 
 
2. Εάν έχει συνυπολογιστεί, εν όψει του διαγωνισμού που θα γίνει, το ενδεχόμενο παραχώρησης των περιφερειακών αεροδρομίων σε ιδιώτες-επενδυτές.
 
Ο Ερωτών Βουλευτής