Το τεκμήριο της αθωότητας ισχύει για όλους, όποιοι και αν είναι αυτοί.
 
Ισχυρότερο όμως είναι το τεκμήριο της ισότητας όλων απέναντι στο νόμο.  Όποιοι και αν είναι αυτοί.
 
Η θλιβερή αυτή υπόθεση αναδεικνύει τις παθογένειες ενός συστήματος που απέρχεται, ενός συστήματος που οδήγησε τη χώρα στα  σημερινά αδιέξοδα.
 
Η λίστα Lagarde, όπως τεκμαίρεται από την έρευνα των εισαγγελέων αλλοιώθηκε.  Πριν όμως, οι  μηχανισμοί και τα αρμόδια εντεταλμένα όργανα του Κράτους δεν έπραξαν ορθά τη δουλειά τους. Δεν ερεύνησαν ποιοι από  τους αναφερόμενους στη λίστα, δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν τα χρήματα που έβγαλαν στο εξωτερικό.  Και αυτή είναι μία δουλειά που πρέπει να γίνει ακόμα και τώρα.
 
ʼλλες χώρες, αξιοποίησαν ανάλογες λίστες με τη δέουσα σοβαρότητα και κατάφεραν να συλλάβουν την αληθινή φοροδιαφυγή και να την φορολογήσουν.
 
Χωρίς θόρυβο, χωρίς τυμπανοκρουσίες.
 
Είναι σαφές ότι τα ευρήματα που συνιστούν αλλοίωση επιβάλλουν διερεύνηση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα  από τους νόμους και το Σύνταγμα.
 
Είναι ένδειξη ελάχιστου σεβασμού απέναντι στον πολίτη.
 
Είναι επιβεβαίωση της αποφασιστικότητας μας να εξαλείψουμε φαινόμενα που οδηγούν στην απαξίωση της δημοκρατικά συντεταγμένης Πολιτείας αλλά και της ίδιας της πολιτικής».