Όπως είναι γνωστό, το φράγμα που ολοκληρώθηκε το 2002 στα πλαίσια του Β’ ΚΠΣ, διαπιστώθηκε ότι χρήζει βελτιωτικών παρεμβάσεων για να στεγανοποιηθεί η λεκάνη κατάκλυσης, αλλά και να ενισχυθεί υδρολογικά ο ταμιευτήρας με την αξιοποίηση επιπλέον υδάτων από τις γειτονικές λεκάνες απορροής.
 
Ο κ. Κόνσολας είχε συνεργασία με τον Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Θεοχαρόπουλο, προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και να δημοπρατηθεί το έργο.
 
Η σχετική διαδικασία ολοκληρώθηκε με μεγάλη ταχύτητα, μετά και από παρέμβαση του κ. Μάξιμου Χαρακόπουλου. Η μοναδική εκκρεμότητα που απομένει είναι η υπογραφή και έγκριση της ανανέωσης των περιβαλλοντικών όρων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου.
 
Ήδη ο κ. Κόνσολας επικοινώνησε με τη Γενική Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για να υπάρξει η έγκριση και να προχωρήσει το Υπουργείο στη δημοπράτηση του έργου, που αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εγγειοβελτιωτικές παρεμβάσεις στο νησί της Λέρου και συνιστά ορθολογική και αποτελεσματική διαχείριση των υδατικών πόρων.