Η κατανομή των πόρων του προγράμματος CLLD/Leader στις περιφέρειες της χώρας, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποτελέσει αντιγραφή του μοντέλου κατανομής των πόρων του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης αφού περιφέρειες, όπως αυτή του Νοτίου Αιγαίου, υπέστησαν μια άνιση αντιμετώπιση.
 
Για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, δίνεται η δυνατότητα χρηματοδότησης  από τα ταμεία ΕΓΤΑΑ, ΕΤΘΑ, ΕΚΤ και ΕΤΠΑ καθώς και η σταδιακή εφαρμογή των εργαλείων της Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης σε κάθε χωρική ενότητα.
 
Με δεδομένο ότι τα Δωδεκάνησα πληρούν όλες τις προδιαγραφές και πρέπει να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα και η τοπική ανάπτυξη, πρέπει να είναι ανάλογη η κατανομή των πόρων
 
H πρόταση που έχει κατατεθεί για τα Δωδεκάνησα, περιλαμβάνει μια μεγάλη γεωγραφικά περιοχή. Οι παρεμβάσεις αφορούν περιοχές με συνολικό πληθυσμό 140.352 κατοίκων και αφορούν στον τομέα της επιχειρηματικότητας, την καινοτομία, τις δημόσιες παρεμβάσεις και την κοινωνική επιχειρηματικότητα.
 
Είναι σαφές ότι η επαρκής και ορθολογική κατανομή των πόρων στα Δωδεκάνησα αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για να στηριχθούν επιχειρηματικές και επενδυτικές πρωτοβουλίες σε τοπικό επίπεδο.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός
 
1. Πότε θα ολοκληρωθεί η αξιολόγηση από τις αρμόδιες επιτροπές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και ποιος είναι ο σχεδιασμός για την κατανομή των πόρων στα Δωδεκάνησα.
 
Ο Ερωτών Βουλευτής
 
Μάνος Κόνσολας
 
Βουλευτής Δωδεκανήσου