Ο Μάνος Κόνσολας επισημαίνει σε δήλωσή του:
 
«Τα Δωδεκάνησα αδικήθηκαν κατάφωρα στην κατανομή των πόρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης αφού παραμερίστηκαν αντικειμενικά κριτήρια αλλά και οι ιδιαιτερότητες της νησιωτικότητας.
 
Εύχομαι και ελπίζω να μη δούμε ξανά το ίδιο έργο στην κατανομή των πόρων του προγράμματος Leader.
 
Θεωρώ ότι η κατανομή σε ό, τι αφορά στη δημόσια δαπάνη δεν μπορεί να είναι κάτω από τα 16 εκ. ευρώ.
 
Η τοπική οικονομία και η επιχειρηματικότητα χρειάζονται πόρους για να στηρίξουν επενδυτικές και επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που θα έχουν πολλαπλασιαστικά οφέλη για την τοπική ανάπτυξη».
 
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης του κ. Κόνσολα.
 
 
Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2016                                            
 
Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η
Προς
Κύριο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
 
ΘΕΜΑ: «Αύξηση στην κατανομή των πόρων του προγράμματος CLLD/ Leader για τα Δωδεκάνησα»
 
Κύριε Υπουργέ,
 
Η κατανομή των πόρων του προγράμματος CLLD/Leader στις περιφέρειες της χώρας, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποτελέσει αντιγραφή του μοντέλου κατανομής των πόρων του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης αφού περιφέρειες, όπως αυτή του Νοτίου Αιγαίου, υπέστησαν μια άνιση αντιμετώπιση.
 
Για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, δίνεται η δυνατότητα χρηματοδότησης  από τα ταμεία ΕΓΤΑΑ, ΕΤΘΑ, ΕΚΤ και ΕΤΠΑ καθώς και η σταδιακή εφαρμογή των εργαλείων της Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης σε κάθε χωρική ενότητα.
 
Με δεδομένο ότι τα Δωδεκάνησα πληρούν όλες τις προδιαγραφές και πρέπει να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα και η τοπική ανάπτυξη, πρέπει να είναι ανάλογη η κατανομή των πόρων
 
H πρόταση που έχει κατατεθεί για τα Δωδεκάνησα, περιλαμβάνει μια μεγάλη γεωγραφικά περιοχή. Οι παρεμβάσεις αφορούν περιοχές με συνολικό πληθυσμό 140.352 κατοίκων και αφορούν στον τομέα της επιχειρηματικότητας, την καινοτομία, τις δημόσιες παρεμβάσεις και την κοινωνική επιχειρηματικότητα.
 
Είναι σαφές ότι η επαρκής και ορθολογική κατανομή των πόρων στα Δωδεκάνησα αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για να στηριχθούν επιχειρηματικές και επενδυτικές πρωτοβουλίες σε τοπικό επίπεδο.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός
 
1. Πότε θα ολοκληρωθεί η αξιολόγηση από τις αρμόδιες επιτροπές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και ποιος είναι ο σχεδιασμός για την κατανομή των πόρων στα Δωδεκάνησα.
 
Ο Ερωτών Βουλευτής
 
Μάνος Κόνσολας
 
Βουλευτής Δωδεκανήσου