Επισημαίνει ότι η πιστοποίηση αλλά και η εφαρμογή του θα δώσουν ώθηση και θα στηρίξουν τα ελληνικά προϊόντα και τις επιχειρήσεις και θα προσδώσουν ελληνική ταυτότητα σε αυτά που εξάγονται στο εξωτερικό.
 
Η πιστοποίηση προϊόντων και επιχειρήσεων με το Σήμα Ελληνικών Προϊόντων και Υπηρεσιών έχει εφαρμογή και στον τουρισμό ενώ μπορεί να αποτελέσει συγκριτικό πλεονέκτημα για προϊόντα που παράγει ο πρωτογενής τομέας, όπως κρασί, λάδι και γαλακτοκομικά.
 
Το πλήρες κείμενο της ερώτησης του κ. Κόνσολα έχει ως εξής:
 
«Με το Ν.4072 του 2012 θεσμοθετήθηκε η δημιουργία Σήματος Ελληνικών Προϊόντων και Υπηρεσιών. 
 
Σε μία συγκυρία που πρέπει να στηριχθεί η παραγωγή και κατανάλωση ελληνικών προϊόντων αλλά και να πιστοποιηθεί η ταυτότητα των εξαγώγιμων ελληνικών προϊόντων, υπάρχει αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη διαγωνιστική διαδικασία για την επιλογή του σχετικού σήματος.
 
Είναι σαφές ότι δεν πρόκειται για μία απλή διαδικασία ονοματοδοσίας ή πιστοποίησης ούτε για μία κίνηση συμβολισμού.
 
Το Σήμα Ελληνικών Προϊόντων και Υπηρεσιών σχετίζεται ευθέως με την αναπτυξιακή διαδικασία, αποτελεί καθολικό αίτημα όλων των παραγωγικών φορέων, θα ενισχύσει την διείσδυση και αποδοχή των ελληνικών προϊόντων και θα υποβοηθήσει την εξαγωγική δραστηριότητα.
 
Υπάρχουν προϊόντα, που παράγει ο πρωτογενής τομέας, όπως κρασί, λάδι ή γαλακτοκομικά στα οποία η εφαρμογή και πιστοποίηση του Σήματος Ελληνικών Προϊόντων θα προδώσει μεγάλη ώθηση.
 
Με τη δημιουργία του μπορούν να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν, ταυτόχρονα, πολιτικές στήριξης και προώθησης των ελληνικών προϊόντων. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω
 
Ερωτάται ο κ. Υπουργός
 
1. Πότε θα ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία για τη δημιουργία Σήματος Ελληνικών Προϊόντων και Υπηρεσιών;
 
2. Ποιες προωθητικές και υποστηρικτικές ενέργειες προτίθεται να υλοποιήσει το Υπουργείο Ανάπτυξης για την πιστοποίηση και εφαρμογή του Σήματος από τις ελληνικές επιχειρήσεις;