Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα άνυδρα νησιά του Αιγαίου, εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται με τον παρωχημένο και εξαιρετικά πολυδάπανο τρόπο της μεταφοράς νερού.
 
Υπολογίζεται ότι από το 2006 έως σήμερα, έχουν δαπανηθεί 71,3 εκατομμύρια ευρώ για τη μεταφορά νερού.
 
Στις αρχές Απριλίου, η Πολιτεία αναγκάστηκε να συνάψει δίμηνη σύμβαση για τη μεταφορά νερού σε 10 νησιά:  Αγαθονήσι, Λειψοί, Λέρο, Καστελόριζο, Πάτμο, Αμοργό, Δονούσα, Ηρακλειά, Κίμωλο και Σύμη. 
 
Το κόστος ανέρχεται στα 10,40 ευρώ το κυβικό, χωρίς το ΦΠΑ.
Όπως είναι φυσικό, αυτό το κόστος μετακυλίεται στους πολίτες των νησιών.
 
Την ίδια στιγμή, η μεταφορά νερού επιβάλλεται λόγω της αδυναμίας της Πολιτείας να υιοθετήσει ένα ολοκληρωμένο μοντέλο διαχείρισης των υδατικών πόρων στα άνυδρα νησιά και να διασφαλίσει την επάρκειά τους σε νερό.
 
Είναι χαρακτηριστικό ότι οι μονάδες αφαλάτωσης έχουν ιδιαίτερα αυξημένο ενεργειακό κόστος για τους δήμους των μικρών νησιών και η ΔΕΗ αρνείται να θεσπίσει μειωμένα τιμολόγια.
 
Επίσης, στο Καστελόριζο η μονάδα αφαλάτωσης βρίσκεται εκτός λειτουργίας και απαιτεί επισκευή, ενώ η λιμνοδεξαμενή που είχε κατασκευαστεί, λόγω αστοχίας κατά την κατασκευή της, δεν αποδίδει και χρειάζεται άμεση ανακατασκευή.
 
Το κόστος είναι σίγουρα μικρότερο από το 1 εκατομμύριο ευρώ που έχει διατεθεί από την Πολιτεία για τη μεταφορά νερού στο Καστελόριζο, τα τελευταία χρόνια.
 
Στους Λειψούς δεν έχει τεθεί σε λειτουργία η μονάδα αφαλάτωσης αφού πριν θα πρέπει να γίνουν τα απαραίτητα συνοδευτικά έργα.
Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζει και η Πάτμος.
 
Είναι σαφές, ότι στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που διέρχεται η χώρα απαιτείται ρεαλισμός και ορθολογισμός.
 
Απαιτείται η επιλογή των βέλτιστων λύσεων και επιλογών για την επίλυση των προβλημάτων ύδρευσης στα νησιά, απέναντι σε υψηλού κόστους επιλογές, όπως είναι η μεταφορά νερού.
 
Στο ισοζύγιο κόστους-ωφέλειας η λειτουργία των μονάδων αφαλάτωσης και τα έργα διαχείρισης των υδατικών πόρων των νησιών, έχει πολύ μικρότερο κόστος από τη μεταφορά νερού.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός
 
1.Εάν προτίθεται να διαμορφώσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα έργων διαχείρισης υδατικών πόρων στα άνυδρα νησιά του Αιγαίου.
 
2.Εάν προτίθεται να προχωρήσει στη χρηματοδότηση των συνοδών έργων για τη λειτουργία των μονάδων αφαλάτωσης σε Πάτμο και Λειψούς, αλλά και για την ανακατασκευή της λιμνοδεξαμενής στο Καστελόριζο.
 
3.Εάν το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας  προτίθεται να αναλάβει πρωτοβουλία για τη θέσπιση μειωμένου τιμολογίου για τη λειτουργία των μονάδων αφαλάτωσης στα νησιά.
 
Ο Ερωτών Βουλευτής
 
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου