Υπάρχει ένα ασαφές νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο που δεν τους επιτρέπει να αναγράφουν τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, ως ειδικά κτήρια στο Ε9 προκειμένου να έχουν την ίδια φορολογική αντιμετώπιση που έχουν και τα ξενοδοχειακά καταλύματα.
 
Αν δεν υπάρξει νομοθετική παρέμβαση ή αναμόρφωση του κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου, οι ιδιοκτήτες ενοικιαζομένων δωματίων κινδυνεύουν να τους καταλογιστεί ένας υπέρογκος φόρος αυξημένος έως και κατά 2000%.
 
Αυτό συμβαίνει γιατί με το ισχύουν πλαίσιο τα ακίνητα αυτά, δηλαδή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατατάσσονται με βάση την οικοδομική τους άδεια.
 
Στο μεταξύ, όμως, οι ιδιοκτήτες τους έχουν κάνει έναρξη στην εφορία, εδώ και πολλά χρόνια, πληρώνουν φόρους για τη λειτουργία τους ως τουριστικών καταλυμάτων και έχουν και το ειδικό σήμα, που προβλεπόταν για αυτές τις περιπτώσεις.
 
Προκύπτει, συνεπώς, ζήτημα άνισης αντιμετώπισης σε σχέση με την αντιμετώπιση της οποίας τυγχάνουν τα ξενοδοχεία, τα οποία μπορούν να αναγράφονται στο Ε9 ως ειδικά κτήρια και να κάνουν χρήση του συντελεστή απομείωσης επιφάνειας, έχοντας έκπτωση φόρου.
 
Με δεδομένο ότι η πλειοψηφία των ενοικιαζόμενων δωματίων, αποτελεί μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις που πρέπει να στηριχθούν, απαιτείται η άμεση αποκατάσταση αυτής της ανισότητας.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο κ. Υπουργός
 
1. Εάν προτίθεται να αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία ή να προχωρήσει σε αλλαγή του ρυθμιστικού και κανονιστικού πλαισίου, προκειμένου να αναγράφονται στο Ε9, ως ειδικά κτήρια τα ενοικιαζόμενα δωμάτια.
 
Ο ερωτών Βουλευτής