Με πρόταση του προς τον Υπουργό Παιδείας, ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, ζητά τη σύσταση επιτροπής προκειμένου να επεξεργαστεί προτάσεις για την άρση των ανισοτήτων και των στρεβλώσεων στα εργασιακά δικαιώματα μονίμων και αναπληρωτών καθηγητών.

Ο κ. Κόνσολας επισημαίνει ότι αυτές οι στρεβλώσεις δημιουργούν εργαζόμενους δύο ταχυτήτων από τη στιγμή, μάλιστα, που και οι μόνιμοι αλλά και οι αναπληρωτές καθηγητές προσφέρουν το ίδιο έργο και τις ίδιες υπηρεσίες στην εκπαίδευση.

Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου καταγράφει μάλιστα τις κυριότερες στρεβλώσεις και ανισότητες, όπως:

– Η καταγραφή και δημοσιοποίηση όλων των κενών προκειμένου η πρόσληψη των αναπληρωτών εκπαιδευτικών να γίνεται σε όλα τα κενά στην α΄ φάση και για την ειδική και για τη γενική αγωγή,  αλλά και η αναθεώρηση της διαδικασίας μοριοδότησης κατά τις τοποθετήσεις σε σχολικές μονάδες.

Με τις σημερινές συνθήκες οι καθυστερήσεις στην πρόσληψη και στις τοποθετήσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών δημιουργούν ανισότητες ως προς τις αμοιβές αλλά και το ωράριο.

– Η θεσμοθέτηση εξάμηνης παροχής προστασίας της μητρότητας, η οποία παρέχεται σε όλες τις ασφαλισμένες υπαλλήλους, εκτός από τις αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς.

– Η αναγνώριση του συνόλου της προϋπηρεσίας των αναπληρωτών εκπαιδευτικών για να μη δημιουργούνται εμπόδια στη βαθμολογική και μισθολογική τους εξέλιξη.

– Η ενσωμάτωση του καθεστώτος των αδειών που ισχύει για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς στα ισχύοντα για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

 

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ. Κόνσολα.

 

21.03.2017, ΕΡΩΤΗΣΗ_ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ