Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Κόνσολας, μαζί με το Δήμαρχο, κ. Διακομιχάλη και το Δημοτικό Συμβούλιο Καλύμνου, είχαν αναδείξει το θέμα, ζητώντας να κυριαρχήσουν τα κοινωνικά κριτήρια και να επανεξεταστούν διεξοδικά όλες οι περιπτώσεις από την ειδική επιτροπή που έχει συσταθεί. 
 
Όπως προκύπτει από την απάντηση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ, στην παρέμβαση που έκανε ο κ. Κόνσολας, η επικαιροποίηση του κανονισμού της εταιρείας για τους ανεξόφλητους λογαριασμούς δίνει τη δυνατότητα νέων ρυθμίσεων και άτοκων διακανονισμών. 
 
Το πιο σημαντικό, όμως, είναι ότι η ΔΕΗ δεν θα διακόπτει την ηλεκτροδότηση σε αναξιοπαθούντες πολίτες, που έχουν ενταχθεί στις κοινωνικές και προνοιακές δομές των Δήμων και των Περιφερειών. 
 
Στην Κάλυμνο υπάρχουν πολλοί πολίτες που λαμβάνουν προνοιακό επίδομα. 
 
Αναφερόμενος σε αυτή την εξέλιξη, ο κ. Κόνσολας επισήμανε: 
 
«Η ΔΕΗ οφείλει να αντιληφθεί τις δυσκολίες και τις πραγματικές συνθήκες που επικρατούν σε ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας. 
Ο κ. Ζερβός, ορθώς, έδωσε εντολή να ανασταλούν οι εντολές διακοπής της ηλεκτροδότησης. 
 
Ο Δήμος Καλύμνου θα διαβιβάσει τα στοιχεία των αναξιοπαθούντων πολιτών που έχουν ενταχθεί στις Κοινωνικές και Προνοιακές Δομές του Δήμου και της Περιφέρειας και οι οποίοι θα προστατεύονται πλήρως από τη διακοπή της ηλεκτροδότησης, ύστερα από έγκριση της αρμόδιας επιτροπής. 
 
Η ΔΕΗ, όμως, οφείλει να επεκτείνει τον χρονικό ορίζοντα αφού η σχετική απόφαση αφορά σε όσους έχουν ενταχθεί σε αυτές τις δομές ή λαμβάνουν επιδόματα, μέχρι την 1.11.2013. 
 
Η ρύθμιση πρέπει να περιλαμβάνει και όσους έχουν ενταχθεί και μετά από αυτή την ημερομηνία».