Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, αποτελεί τον ορισμό και την επιτομή της πολυνησιωτικής περιφέρειας.
 
Προέκυψε από τη συνένωση των δύο νομαρχιών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων και αποτελείται από 34 δήμους.
 
Με δεδομένες τις αυξημένες ανάγκες που υπάρχουν, αλλά και τις ιδιαιτερότητες τις νησιωτικότητας και της γεωγραφικής ασυνέχειας, η υποστελέχωση σε προσωπικό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προκαλεί σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία της αλλά και στο πεδίο παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες.
 
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι από τις πλέον υποστελεχωμένες. Όταν συστάθηκε διέθετε 667 υπαλλήλους ενώ σήμερα διαθέτει μόλις 451 αφού οι αποχωρήσεις, λόγω συνταξιοδότησης, δεν αναπληρώθηκαν.
 
Είναι σαφές ότι σε μια πολυνησιωτική περιφέρεια, με αυξημένες ανάγκες, η οποία δέχεται πάνω από 6 εκατομμύρια τουρίστες σε ετήσια βάση, δεν μπορεί να υπάρχει υποστελέχωση και έλλειψη αναγκαίου προσωπικού σε κρίσιμες υπηρεσίες και διοικητικές δομές της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 
Ιδιαίτερα, μάλιστα, σε τομείς, όπως η Διεύθυνση Εμπορίου, οι επόπτες υγείας και η κτηνιατρική υπηρεσία. 
 
Παρά τις μεγάλες προσπάθειες που καταβάλει το προσωπικό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου είναι αδύνατον να καλυφθούν οι ανάγκες των υπηρεσιών. Ιδιαίτερα σε κάποια νησιά, ο δείκτης υποστελέχωσης των υπηρεσιών της Περιφέρειας είναι ιδιαίτερα υψηλός.
 
Είναι σαφές ότι πέρα από τα υπαρκτά προβλήματα, που όλοι επισημαίναμε στην εφαρμογή του Καλλικράτη,  η στελέχωση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τις οριζόντιες διατάξεις που ισχύουν και για τις άλλες περιφέρειες της χώρας. Στον ηπειρωτικό χώρο υπάρχει άλλωστε και η δυνατότητα μετατάξεων από άλλες δημόσιες υπηρεσίες, κάτι που είναι εξαιρετικά δύσκολο στο νησιωτικό χώρο.
 
Μία σημαντική παρέμβαση που θα έδινε λύση στο πρόβλημα υποστελέχωσης και έλλειψης προσωπικού είναι η εξαίρεση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου από το καθεστώς της απαγόρευσης και του περιορισμού προσλήψεων.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός
 
1.Εάν γνωρίζει το οξύ πρόβλημα υποστελέχωσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Προτίθεται να εξαιρέσει την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, λόγω των δεδομένων ιδιαιτεροτήτων που υπάρχουν, από το καθεστώς απαγόρευσης και περιορισμού των προλήψεων;
 
 
Ο Ερωτών Βουλευτής
 
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου