Εκτός όλων των άλλων, η μεταφορά νερού με υδροφόρα πλοία, αποτελεί μία διαδικασία που κοστίζει υπέρογκα, τόσο στο Ελληνικό Δημόσιο, όσο και στους Δήμους, αλλά και στους καταναλωτές στα άνυδρα νησιά.
 
Είναι χαρακτηριστικό ότι η τιμή κόστους ανά κυβικό νερού, μπορεί να προσεγγίσει τα 15 ευρώ, ποσό ιδιαίτερα υψηλό, που μετακυλίεται στους νησιώτες καταναλωτές.
 
Οι γραφειοκρατικές διαδικασίες αλλά και η υποχρεωτική εμπλοκή του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στο θέμα της έγκρισης των διαγωνισμών μεταφοράς νερού, πολλές φορές δημιουργούν προβλήματα στην υδροδότηση των νησιών, ιδιαίτερα μάλιστα τη θερινή περίοδο που οι ανάγκες της κατανάλωσης είναι ιδιαίτερα αυξημένες.
 
Είναι χαρακτηριστικό ότι η τιμή κόστους σε κάποιες περιπτώσεις, προσεγγίζει τα 15 ευρώ ανά κυβικό, ποσό που είναι ιδιαίτερα υψηλό και μετακυλίεται στους πολίτες.
 
Καθίσταται σαφές ότι απαιτείται μία συνολική επαναπροσέγγιση για την υδροδότηση των άνυδρων νησιών, ακόμα και με την εμπλοκή της ΕΥΔΑΠ που διαθέτει υψηλή τεχνογνωσία, στα έργα και στις τεχνολογίες που σχετίζονται με την αφαλάτωση και μπορεί να αναλάβει τα δίκτυα ύδρευσης των άνυδρων νησιών.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο κ. Υπουργός
 
 Ποιος είναι ο σχεδιασμός του Υπουργείου για να υπάρξει μία μόνιμη, βιώσιμη και χαμηλότερου κόστους λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης των άνυδρων νησιών;
 
Ο Ερωτών Βουλευτής