«Η προσέλκυση επενδύσεων αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα.
 
Στην κορυφή, όμως, της ατζέντας μας, πρέπει να είναι η στήριξη της μικρής και πολύ μικρής επιχείρησης στα νησιά μας.
 
Αυτή αποτελεί την πραγματική οικονομία. Αυτή είναι ο μοχλός και η πρώτη ύλη της ανάπτυξης.
 
Το πρόγραμμα «Νησιωτική Επιχειρηματικότητα» απευθύνεται σε μικρές, οικογενειακές επιχειρήσεις στα νησιά μας.
 
Περίπου 5.000 μικρές επιχειρήσεις στα νησιά θα μπορούν να δανειοδοτηθούν με ποσά από 10.000 έως 30.000 ευρώ για κεφάλαια κίνησης ή για επενδυτικούς σκοπούς.
 
Το επιτόκιο θα είναι σταθερό στο 2.8% ενώ θα υπάρχει μηδενικό επιτόκιο για τις μικρές επιχειρήσεις νησιών που έχουν κάτω από 3.100 κατοίκους.
 
Δικαιούχες είναι όλες οι μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού, άμεσα ή έμμεσα.
 
Η πρόσκληση θα ανοίξει το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου και αναμένεται να δώσει νέα πνοή στην τοπική επιχειρηματικότητα, ιδιαίτερα στα μικρά νησιά.
 
Είναι ένα νέο ξεκίνημα, μία κίνηση που πρέπει να έχει συνέχεια.
 
Και η συνέχεια αυτή πρέπει να είναι η δημιουργία ενός Ταμείου Νησιωτικότητας, στα πλαίσια της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020, στα πρότυπα του Πράσινου Ταμείου.
 
Την πρότασή μου αυτή θα την καταθέσω δημόσια και θα την υποστηρίξω».