Στην ερώτηση που κατέθεσε ο κ. Κόνσολας, ζητά να υπάρξει μεγαλύτερη ταχύτητα και ευελιξία στη διαδικασία, κάνοντας λόγο ακόμα και για χορήγηση ηλεκτρονικής βίζα; αλλά και χρονικής επέκτασής της, προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των επισκεπτών προς την Ελλάδα.
 
Το πλήρες κείμενο της ερώτησης του Βουλευτή Δωδεκανήσου, έχει ως εξής:
 
                                   Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Η     Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η
 
Προς
Κύριο Υπουργό Εξωτερικών
 
ΘΕΜΑ : ”Απλοποίηση των διαδικασιών χορήγησης βίζας για τους Ρώσους τουρίστες που επισκέπτονται την Ελλάδα”
 
Κύριε Υπουργέ,
 
Τα τελευταία χρόνια, η Ρωσία αναδεικνύεται σε μία αναδυόμενη και προνομιακή αγορά για τον τουρισμό μας, με ιδιαίτερα προσοδοφόρα και ποιοτικά χαρακτηριστικά.
 
Όσο και αν έχουν, όμως, γίνει βήματα προόδου στη διαδικασία χορήγησης βίζας, η τελευταία απέχει πολύ από το να θεωρηθεί μία απλή διαδικασία. Πολλοί τουρίστες υφίστανται μεγάλη ταλαιπωρία στην πρόοδο αυτής της διαδικασίας, που δεν είναι ούτε ταχεία ούτε απλοποιημένη.
 
Αντίθετα, είναι χρονοβόρα και δεν λείπουν και σοβαρά προβλήματα, όπως το τεχνικό πρόβλημα που δημιουργήθηκε στο Ελληνικό Προξενείο της Μόσχας στην επεξεργασία των δεδομένων από το κεντρικό σύστημα θεωρήσεων Schengen και είχε σαν αποτέλεσμα να ματαιωθούν κρατήσεις Ρώσων τουριστών στην Ελλάδα.
 
Τα Προξενεία μας στη Ρωσία δεν έχουν αναπτύξει τέτοιες υποδομές που θα καθιστούσαν εφικτή τη χορήγηση ηλεκτρονικής βίζας, θα διευκόλυναν τους τουρίστες που θέλουν να επισκεφθούν την Ελλάδα και θα οδηγούσαν σε μία κατακόρυφη αύξηση του τουριστικού ρεύματος.
 
Αξίζει να σημειωθεί, επίσης, ότι καθολική απαίτηση των φορέων και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού είναι η χρονική επέκταση της ισχύος της βίζας (διετής ισχύς) που θα συνδέεται με δεύτερη διαδοχική επίσκεψη στην Ελλάδα και κρατήσεις και για την επόμενη χρονιά.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
 
Ερωτάται ο κ. Υπουργός
 
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για να απλοποιηθεί και να εκσυγχρονιστεί η διαδικασία χορήγησης βίζας για τους Ρώσους τουρίστες, με στόχο την ταχύτητα στη χορήγησή της και την επιμήκυνση της χρονικής της ισχύος.