Κάτω από αντίξοες συνθήκες, οι πιλότοι, οι γιατροί και οι διασώστες του ΕΚΑΒ σώζουν ανθρώπινες ζωές.
 
Η χορήγηση του πτητικού επιδόματος είναι η ελάχιστη αναγνώριση και υλική ανταμοιβή που μπορεί να τους προσφέρει η Πολιτεία.
Δυστυχώς με το Νόμο 4024 του 2011, εξαιρέθηκαν από την καταβολή του πτητικού επιδόματος οι ιπτάμενοι διασώστες του ΕΚΑΒ, ενώ το επίδομα καταβάλλεται κανονικά στους ιπταμένους της Π.Α. και στους γιατρούς που συμμετέχουν στις αεροδιακομιδές.
 
Είναι σαφές ότι πρόκειται για μία ανισότητα, που πρέπει να αποκατασταθεί.
 
Ιδιαίτερα, μάλιστα, όταν ο αριθμός των ιπτάμενων διασωστών του ΕΚΑΒ, που συμμετέχουν στις αεροδιακομιδές, δεν υπερβαίνει τα 20 άτομα. 
 
Αυτό σημαίνει ότι δεν δημιουργείται δημοσιονομικό πρόβλημα αφού το κόστος είναι ελάχιστο.
 
Επισημαίνω ότι οι ιπτάμενοι διασώστες του ΕΚΑΒ, έχοντας υπερβεί τα όρια των αντοχών τους, προσανατολίζονται να απέχουν από τις αεροδιακομιδές, μετά την 31η Μαρτίου και εφόσον δεν επιλυθεί το πρόβλημα.
 
Κάτι τέτοιο είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει μεγάλα προβλήματα στην αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, ιδίως στις νησιωτικές περιοχές.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτώνται οι Κύριοι Υπουργοί
 
1. Εάν προτίθενται να αναλάβουν πρωτοβουλία για την επαναφορά και χορήγηση του πτητικού επιδόματος στους ιπτάμενους διασώστες του ΕΚΑΒ.
 
 
Ο Ερωτών Βουλευτής
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου