Με την έξαρση των μεταναστευτικών ροών και με την Ελλάδα να σηκώνει το κύριο βάρος, θα ανέμενε κανείς την ενίσχυση των δυνάμεων της Frontex, ιδιαίτερα  στα θαλάσσια σύνορά μας.
Όπως είναι γνωστό, η Frontex, που ιδρύθηκε το 2004, έχει σκοπό την προστασία των εξωτερικών συνόρων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 
Με δεδομένο ότι η Ελλάδα αποτελεί πύλη εισόδου παράνομων μεταναστών και προσφύγων, από το 2010 λειτουργεί γραφείο της Frontex στον Πειραιά ενώ την διετία 2012-2014 ενισχύθηκε το προσωπικό και οι επιχειρησιακές δυνάμεις της Frontex για την προστασία των θαλάσσιων συνόρων μας, σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές.
 
Εδώ και 10 μήνες, όμως, και παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα δέχεται κύματα προσφύγων και παράνομων μεταναστών και τα κυκλώματα των δουλεμπόρων δρουν ανενόχλητα, η ελληνική κυβέρνηση όχι μόνο δεν έχει επιδιώξει την ενίσχυση της παρουσίας της Frontex στα θαλάσσια σύνορά μας, αλλά παρακολουθεί αμέτοχη και ως παθητικός θεατής την ουσιαστική αποχώρηση της Frontex από την Ελλάδα.
 
Κυοφορείται η μεταφορά στην Ιταλία του περιφερειακού γραφείου της Frontex, που έχει έδρα τον Πειραιά, ενώ εικάζεται ότι η Frontex δεν θα έχει, πλέον, ως στόχο την προστασία των συνόρων, ως επιχειρησιακή δύναμη, αλλά τη διαχείριση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών.
 
Η κυβέρνηση οφείλει να αναδείξει στο μέγιστο δυνατό επίπεδο όχι μόνο τη διατήρηση της Frontex, ως επιχειρησιακού οργανισμού αρμόδιου για την προστασία και διαχείριση των ευρωπαϊκών συνόρων αλλά και την ενίσχυση των δυνάμεων της.
 
Οφείλει, όμως, να αντιληφθεί ότι η ουσιαστική αποχώρηση της frontex από την Ελλάδα και η υποβάθμιση του επιχειρησιακού της ρόλου, διευκολύνει τα σχέδια αυτών που επιδιώκουν και προωθούν την ανάμειξη της Τουρκίας στη φύλαξη των θαλάσσιων συνόρων στην περιοχή του Αιγαίου.
 
Προκαλεί εντύπωση η απάθεια με την οποία η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τις εξελίξεις με τη Frontex, όλο αυτό το διάστημα.
 
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτώνται οι Κύριοι Υπουργοί
 
1. Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί η κυβέρνηση από τις 28 Ιανουαρίου που ορκίστηκε για την ενίσχυση των δυνάμεων της Frontex στη θαλάσσια περιοχή του Αιγαίου; Ποιες πρωτοβουλίες έχουν αναλάβει, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για τη φρούρηση των θαλασσίων συνόρων της Ε.Ε. με τη συνεργασία και ενίσχυση της Frontex και με δεδομένη την έξαρση των μεταναστευτικών ροών;
 
2. Εάν είναι σε γνώση της η κυοφορούμενη κατάργηση του περιφερειακού γραφείου της Frontex στον Πειραιά και τι ενέργειες έχουν κάνει για την αποτροπή αυτής της εξέλιξης;
 
3. Εάν αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο να χρησιμοποιηθούν η αποχώρηση της Frontex από την Ελλάδα και η μετατροπή της σε ένα γραφειοκρατικό μηχανισμό διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών, σε μέσο πίεσης για να επιβληθεί συνεργασία Ελλάδας-Τουρκίας στη φρούρηση των θαλασσίων συνόρων της Ε.Ε. στην περιοχή του Αιγαίου.
 
Ο Ερωτών Βουλευτής
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου